บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)

วิศวกรซ่อมบำรุง (โรงงานแปรรูปสุกร)

บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
Salary provided
Posted on 14 Apr 2021

วิศวกรซ่อมบำรุง (โรงงานแปรรูปสุกร)

บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)

Job Highlights

  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1-5 ปี
  • มีความรู้ด้านงานก่อสร้าง ติดตั้งระบบสาธารณูปโภค

Job Description

สถานที่ปฏิบัติงาน: อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

อัตรา: 1 อัตรา

รายละเอียดงาน

  • บริหารและจัดการงานระบบเครื่องกล
  • ควบคุมงานด้านก่อสร้าง การติดตั้ง การซ่อมบำรุงรักษา
  • จัดทำแผนติดตั้งและการบำรุงรักษา เพื่อติดตามตรวจสอบระบบงาน
  • ประสานงานระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
  • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • อายุ 22 ปีขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมเครื่องกล, ไฟฟ้า
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1-5 ปี ด้านงานซ่อมบำรุง/ติดตั้ง/ผลิตหรือในงานที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรู้ด้านงานก่อสร้าง ติดตั้งระบบสาธารณูปโภค, ฟาร์ม, โรงงาน
  • มีความรู้ด้านการซ่อมบำรุงอาคาร โรงงาน เครื่องจักร
  • สามารถปฏิบัติงานโรงงานแปรรูปสุกรได้ (โรงเชือด)
  • สามารถปฏิบัติงาน 6 วันต่อสัปดาห์ได้ (หยุดเฉพาะวันพระ)

สถานที่ปฏิบัติงาน

  • ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

Additional Information

Career Level
Entry Level
Qualification
Degree
Years of Experience
1 year
Job Type
Full Time, Permanent
Company Website

Company Overview

Betagro Group,Founded in 1967, Betagro Group established its business empire with the production and distribution of animal feed.

The Group has grown substantially ever since:

First, by establishing a livestock production facility in Pak Chong, Nakhon Ratchasima Province, and then expanding further into the integrated agricultural sector with a complete production base in Lop Buri Province, which includes everything from manufacture and livestock farming to animal breeding, from producing pigs, broilers, layer chickens and breeders to manufacturing and distributing animal health products. The Group has also developed strategic collaborations with local farmers. Examples include price guarantee for broilers and layer chickens, contract farming for fattening swine, production and distribution of hygienic and fresh pork, chicken and eggs as well as manufacture of processed foods for domestic consumption and export to international markets.

Today, apart from being positioned as a country leader in the fully integrated agro-industrial and food business sector, Betagro Group is widely recognised for its quality and safety standards. It has earned numerous accolades in product quality excellence and production standard certifications, locally and internationally, covering several areas from animal feed, livestock development, animal health products to premium quality food products for export and domestic consumption. All of these are designed to meet different needs of consumers under the concept of “Quality for Life”.

The Two Core Businesses & One Support Unit are :

  1. Agro Businesses; Feed Business, Animal Health Business, Pet Business & Others 
  2. Food Businesses; Factory (Food & Meat Processing), Livestock (Swine, Poultry & Aqua), Regional Business, Sales & Marketing, Foreign Integration Business 
  3. Holding; Support & Technical Function, Restaurant & Deli, Hotel & Resort, Others

Additional Company Information

Industry
Food and Beverage / Catering