พนักงานห้องปฏิบัติการ (สัญญาจ้าง 1 ปี)/พนักงานห้องปฏิบัติการ (สัญญาจ้าง 1 ปี)

National Institute of Metrology (Thailand)/สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
THB 16,000 - THB 30,000 /month (negotiable)
Posted on 15 Apr 2021

พนักงานห้องปฏิบัติการ (สัญญาจ้าง 1 ปี)/พนักงานห้องปฏิบัติการ (สัญญาจ้าง 1 ปี)

National Institute of Metrology (Thailand)/สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

Job Highlights

  • ปริญญาตรีขึ้นไป
  • วิศวกรรมศาสตร์/วิทยาศาสตร์
  • สนใจงานด้านการวิจัย

Job Description

คุณสมบัติ

  • ปริญญาตรี ขึ้นไป
  • สาขาไฟฟ้า เครื่องกล และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • คะแนนเฉลี่ย 2.70 ขึ้นไป

ส่งจดหมายแนะนำตัว  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาวุฒิการศึกษา และประวัติการทำงาน ทางไปรษณีย์ที่

กลุ่มงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารงานกลาง สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

3 / 4 – 5 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

โทรศัพท์ 0 2577 5100 ต่อ 4112 โทรสาร 0 2577 2877 

Additional Information

Career Level
Entry Level
Qualification
Degree
Years of Experience
N/A
Job Type
Full Time, Permanent
Company Website

Company Overview

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ พ.ศ. 2540 โดยเป็นองค์กรของรัฐภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดหา และเก็บรักษามาตรฐานแห่งชาติ วัสดุอ้างอิง มาตรฐานของประเทศทุกสาขา เพื่อให้สอดคล้องกับระบบมาตรวิทยาสากล ถ่ายทอดความถูกต้องของการวัดไปสู่มาตรฐานแห่งชาติ รวมถึงการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาให้มีระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ ที่มีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับ และเชื่อถือจากนานาชาติ

มีความประสงค์รับสมัครงานในตำแหน่งดังต่อไปนี้

Additional Company Information

Industry
Civil Services (Government, Armed Forces)
Benefits & Others
Dental insurance, Five-day work week, Life insurance, Medical insurance