บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)

พนักงานรักษาความปลอดภัย วันละ 600 บาท

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
Salary provided
Posted on 14 Apr 2021

พนักงานรักษาความปลอดภัย วันละ 600 บาท

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)

Job Highlights

 • วุฒิการศึกษา ประถมศึกษา (ป.6)ขึ้นไป
 • ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์
 • ดูแลรักษาความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของผู้เช่า

Job Description

หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • ดูแลรักษาความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของผู้เช่าพื้นที่, ผู้ใช้บริการ และพนักงาน ในพื้นที่รับผิดชอบ
 • รับแจ้งเหตุร้ายภายในศูนย์การค้า พร้อมทั้งป้องกันและเข้าระงับเหตุนั้นๆ ด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว ตามข้อกำหนด และควบคุมตัวผู้กระทำความผิด เพื่อมอบให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจต่อไป
 • ห้ามผู้เช่าพื้นที่ขนย้ายสินค้า โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ
 • ห้ามผู้เช่าพื้นที่ และบุคคลอื่น กระทำความผิดตามกฎระเบียบของศูนย์การค้าฯ เช่น เร่ขายสินค้า, สูบบุหรี่, เรี่ยไร่, ขอทาน, นำสัตว์เลี้ยงเข้าศูนย์การค้าฯ, กระทำอนาจาร, ถ่าย VDO ไม่ได้รับอนุญาต, วางสินค้า วางสิ่งของกีดขวางทางเดิน เป็นต้น
 • เมื่อพบเห็นวัตถุต้องสงสัย ห้ามเคลื่อนย้าย ให้ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ในการพิสูจน์และทำลายวัตถุดังกล่าว
 • ตรวจเช็คผู้เช่าพื้นที่, ผู้ใช้บริการ และพนักงาน เข้า-ออกศูนย์การค้าฯ ทั้งในและนอกเวลาทำการ
 • ประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ เมื่อพบเห็นทรัพย์สินของบริษัทฯ ชำรุด เสียหาย
 • ตรวจเช็คการเปิด-ปิดไฟฟ้า ของศูนย์การค้าฯ และร้านค้าต่างๆ ให้เป็นไปตามกฎระเบียบของศูนย์การค้าฯ
คุณสมบัติ
 • เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 18 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ต่ำกว่า ม.6 - ปวส.
 • ประสบการณ์(ปี) : ไม่ระบุ
 • อื่นๆ : ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์
คุณสมบัติเพิ่มเติม
 • วุฒิการศึกษา ประถมศึกษา (ป.6)ขึ้นไป
 • อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

แผนกสรรหา และว่าจ้าง
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน )
444 ชั้น 8 อาคารเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์  แขวงวังใหม่  เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร  10330

โทร : 02-853-7217, 02-853-7223, 02-853-9000
แฟกซ์ : 02-853-7000

Additional Information

Career Level
Entry Level
Qualification
High School Certificate
Years of Experience
N/A
Job Type
Full Time, Permanent
Job Functions

Company Overview

เป็นบริษัทที่ดำเนินกิจการเป็นผู้บริหารศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ รวมถึงธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจการผลิต และจำหน่ายข้าวสาร ธุรกิจสนามกอล์ฟ และธุรกิจอื่นๆ อีกมาก ได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2015 มีความประสงค์จะรับบุคลากรจำนวนมากเพื่อรองรับการขยายธุรกิจดังนี้

สวัสดิการ

 • โบนัสปีละ 2 ครั้ง 
 • ประกันอุบัติเหตุสูงสุด 4.5 ล้าน
 • ประกันชีวิตสูงสุด 1.5 ล้าน
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสูงสุด 10%
 • กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิต
 • ทุนการศึกษาต่อมัธยมถึงปริญญาโท 
 • ทุนเพื่อการศึกษาของบุตร
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • ฝึกอบรมพัฒนาตลอดอายุงาน
 • เบี้ยเลี้ยงกรณีเดินทางต่างจังหวัด
 • เงินช่วยเหลือต่างๆ
 • หมายเหตุ สวัสดิการของบริษัทในเครือยึดตามนโยบายบริษัทนั้นๆ

Additional Company Information