บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)

พนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำ บางนากม.4

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
Salary provided
Posted on 14 Apr 2021

พนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำ บางนากม.4

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)

Job Highlights

 • การศึกษา : มัธยมศึกษาตอนต้น
 • ประสบการณ์ 1 ปี ด้านการจราจร
 • บุคลิกภาพดี มีความคล่องตัว

Job Description

รายละเอียดงาน
 • ดูแลอำนวยความสะดวกด้านการจราจร ในพื้นที่รับผิดชอบ ให้เป็นไปอย่างราบรื่น ไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ
 • ตรวจสอบยานพาหนะ ก่อนขึ้นลานจอดรถ และ ภายในลานจอดรถ และหากตรวจตราพบสิ่งผิดปกติ ให้ดำเนินการแจ้งผู้บังคับบัญชาและแก้ไขปัญหาเบื้องต้น ตามข้อกำหนด
 • จัดเก็บค่าบริการจอดรถ ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง
 • รับแจ้งเหตุร้ายด้านการจราจรภายในศูนย์การค้าฯ พร้อมทั้งป้องกันและเข้าระงับเหตุนั้นๆ ด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว ตามข้อกำหนดและควบคุมตัวผู้กระทำความผิด เพื่อมอบให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจต่อไป
 • ช่วยเหลือผู้เช่าพื้นที่, ลูกค้าของศูนย์การค้าฯ และพนักงาน ที่ประสบอุบัติเหตุรถชน
 • ประสานงานกับตำรวจจราจร เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณรอบศูนย์การค้าฯ
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • การศึกษา : มัธยมศึกษาตอนต้น
 • ประสบการณ์ 1 ปี ด้านการจราจร หรือด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • บุคลิกภาพดี มีความคล่องตัว

แผนกสรรหา และว่าจ้าง
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน )
444 ชั้น 8 อาคารเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์  แขวงวังใหม่  เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร  10330

โทร : 02-853-7217, 02-853-7223, 02-853-9000
แฟกซ์ : 02-853-7000

Additional Information

Career Level
Entry Level
Qualification
High School Certificate
Years of Experience
1 year
Job Type
Full Time, Permanent
Job Functions

Company Overview

เป็นบริษัทที่ดำเนินกิจการเป็นผู้บริหารศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ รวมถึงธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจการผลิต และจำหน่ายข้าวสาร ธุรกิจสนามกอล์ฟ และธุรกิจอื่นๆ อีกมาก ได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2015 มีความประสงค์จะรับบุคลากรจำนวนมากเพื่อรองรับการขยายธุรกิจดังนี้

สวัสดิการ

 • โบนัสปีละ 2 ครั้ง 
 • ประกันอุบัติเหตุสูงสุด 4.5 ล้าน
 • ประกันชีวิตสูงสุด 1.5 ล้าน
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสูงสุด 10%
 • กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิต
 • ทุนการศึกษาต่อมัธยมถึงปริญญาโท 
 • ทุนเพื่อการศึกษาของบุตร
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • ฝึกอบรมพัฒนาตลอดอายุงาน
 • เบี้ยเลี้ยงกรณีเดินทางต่างจังหวัด
 • เงินช่วยเหลือต่างๆ
 • หมายเหตุ สวัสดิการของบริษัทในเครือยึดตามนโยบายบริษัทนั้นๆ

Additional Company Information