บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด

พนักงานฝ่ายผลิต (ช่างแม่พิมพ์และสี) -โรงผลิตกระป๋องACM 1 อัตรา

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
Salary provided
Posted on 14 Apr 2021

พนักงานฝ่ายผลิต (ช่างแม่พิมพ์และสี) -โรงผลิตกระป๋องACM 1 อัตรา

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด

Job Highlights

 • ปวส. สาขาช่างเทคนิค,เครื่องกล,ช่างไฟฟ้า
 • ประสบการณ์การทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม
 • ไม่ตาบอดสี และสามารถปฎิบัติงานล่วงเวลาได้

Job Description

รายละเอียดของงาน:

 • ปฎิบัติงาน ควบคุมเครื่องจักรกระบวนการพิมพ์และให้คำปรึกษา ชี้แนะ แนะนำพนักงานฝ่ายผลิตในกระบวนการพิมพ์ให้มีประสิทธิภาพ
 • ปฎิบัติงานควบคุมเครื่องจักรให้พร้อมสำหรับการผลิตและควบคุม WIP ตามมาตรฐานคุณภาพ
 • บันทึกข้อมูล รายงานผลปัญหาและการแก้ไข ติดตามควบคุมดูแลและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ (เครื่องพิมพ์สี)

คุณสมบัติผู้สมัคร:

 • เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป (ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือ รด.)
 • วุฒิ ปวส. สาขาช่างเทคนิค,เครื่องกล,ช่างไฟฟ้า, ช่างยนต์ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม บรรจุภัณฑ์อาหารอย่างน้อย 0-3 ปี
 • ไม่ตาบอดสี และสามารถปฎิบัติงานล่วงเวลาได้
 • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
 • มีความละเอียดรอบคอบ และกระตือรือร้นในการทำงาน และสามารถยืดหยุ่นเวลาในการทำงาน
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • หากเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สถานที่ปฏิบัติงาน: ตำบลพิมพา อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

สวัสดิการ:

 •  โบนัสประจำปี
 • ปรับเงินประจำปี
 • ประกันกลุ่มสุขภาพ
 • ประกันชีวิต/ประกันอุบัติเหตุ
 • สิทธิการลากรณีพิเศษ
 • เงินกรณีพิเศษ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

CONTACT US
Carabao Tawandang Co., Ltd.
393 Silom Building, 10th Floor, Bangrak, Bangkok 10500

Additional Information

Career Level
Entry Level
Qualification
Diploma of High Vocational Education
Years of Experience
N/A
Job Type
Full Time, Permanent
Job Functions

Company Overview

“บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นกลุ่มบริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มบำรุงกำลัง “คาราบาวแดง” และเครื่องดื่มเกลือแร่ “Start Plus”  บริษัทฯมีโรงงานผลิตเครื่องดื่มและขวดแก้ว และมีหน่วยงานจัดจำหน่ายของตนเอง และเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (CBG) บริษัทฯมีอัตราการเจริญเติบโตทางธุรกิจทั้งรายได้และกำไรสุทธิที่ดีมาตลอด  จึงมีความต้องการหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์มาร่วมงานกับเรา

Additional Company Information

Industry
Food and Beverage / Catering