Taisin Industrial Co., Ltd.

พนักงานขายช่องทาง HoReCa (Sales Executive / Sales Supervisor / Assistant or Sales Manager) /พนักงานขายช่องทาง HoReCa

Taisin Industrial Co., Ltd.
ตำแหน่งงานนี้มีการระบุเงินเดือน
ลงประกาศเมื่อ 14 Jan 2021

พนักงานขายช่องทาง HoReCa (Sales Executive / Sales Supervisor / Assistant or Sales Manager) /พนักงานขายช่องทาง HoReCa

Taisin Industrial Co., Ltd.

ไฮไลท์เด่นของงาน

 • ออกตลาดเสนอขายสินค้าให้กับร้านค้า/ช่องทางในเขต
 • มีประสบการณ์ในการบริหาร การขายในช่องทาง HoReCa
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ได้

รายละเอียดงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบรับเป้าหมายการขายของช่องทาง HoReCa

 1. รับเป้าหมายการขายตามที่ได้รับมอบหมาย
 2. รู้จักเส้นทางในเขตกรุงเทพมหานคร / ปริมณฑลเป็นอย่างดี
 3. ออกตลาดเสนอขายสินค้าให้กับร้านค้า/ช่องทางในเขต หรือ จังหวัดที่รับผิดชอบ
 4. ดูแลการจัดเรียงสินค้าให้เรียบร้อย โดดเด่นพร้อมขาย
 5. วางบิล/เก็บเช็ค/ติดตามหนี้ค้างชำระ
 6. รับคืน/เปลี่ยนสินค้า
 7. ประสานงานการตกแต่งพื้นที่ขาย การจัดกิจกรรมทางการตลาดต่างๆ
 8. รับผิดชอบหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายทุกประการ

คุณสมบัติ

 1. เพศชาย อายุ 30-38 ปี
 2. รู้เส้นทางในกรุงเทพฯ ดี มียานพาหนะเป็นของตัวเอง
 3. มีประสบการณ์ในการบริหาร การขายในช่องทาง HoReCa ไม่น้อยกว่า  2 ปี
 4. รู้การใช้โปรแกรม MS Office เป็นอย่างดี
 5. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน กับลูกค้าได้เป็นอย่างดี
 6. สร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า มีจิตใจรักการขายและบริการอย่างจริงใจ
 7. มีความรับผิดชอบสูง สามารถปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด
 8. ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์ มีวินัยในการทำงาน สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

ข้อมูลบริษัท

URGENTLY REQUIRED !!!

บริษัท ไทยซินอุตสาหกรรม จำกัด ก่อตั้งในปี คศ 1963 ได้มีการพัฒนาและเติบโตมาอย่างต่อเนื่องกว่า 70 ปี ครอบคลุมธุรกิจหลากหลาย อาทิ การผลิตและ จัดจำหน่าย สินค้าอุปโภคบริโภค เครื่องใช้ในครัวเรือน เครื่องใช้ไฟฟ้า ธุรกิจอาหาร รวมไปถึง ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มีผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมในระดับนานาชาติ Tiger – Japan, LG-Korea, Bigen-Japan, SIGG Swiss และ NIKKO ขณะนี้บริษัท มีอัตราการเติบโตอย่างรวดเร็วและขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง จึงเปิดโอกาส ให้ผู้ที่มีความสามารถ และสนใจที่จะร่วมงานกับบริษัทฯ เพี่อพัฒนาศักยภาพของตนเอง และ พัฒนาธุรกิจไปร่วมกัน ในตำแหน่งงานดังต่อไปนี้

ข้อมูลบริษัทเพิ่มเติม

ประเภทธุรกิจ