บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)

ผู้แทนขาย (MT/FS/TT)

บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
Salary provided
Posted on 14 Apr 2021

ผู้แทนขาย (MT/FS/TT)

บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)

Job Highlights

 • ปริญญาตรี สาขา การตลาด/การบริหาร/การจัดการ
 • ประสบการณ์ทางด้านการขาย 1 - 3 ปีขึ้นไป
 • สามารถปฏิบัติงานนอกพื้นที่ได้

Job Description

สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพมหานคร

อัตรา: หลายอัตรา

รายละเอียดงาน

รับผิดชอบการขายสินค้า ในช่องทางที่รับผิดชอบให้ได้ตามเป้าหมาย ติดต่อประสานงานลูกค้า ตั้งแต่การนำเสนอสินค้า การเจรจาต่อรองเงื่อนไขทางการค้า การเปิดหน้าบัญชีและการวางบิลกับลูกค้า รวมถึงประสานงานกับทางโรงงานเพื่อวางแผนการขาย และหน่วยงานการตลาด เพื่อช่วยกระตุ้นยอดขายด้วยการจัดทำแผนการตลาด หรือโปรโมชั่นร่วมกับลูกค้า

ความรับผิดชอบหลักและกิจกรรม

 • วางแผนการขาย (Budget/Target) และติดตามแผนการขายให้ได้ NP / GP ตามเป้าหมาย
 • ประสานงานกับลูกค้า และรับฟังความต้องการของลูกค้า เพื่อจัดทำโครงการที่ลูกค้าต้องการ
 • ดูแลและประสานงานเรื่องปริมาณสินค้าให้เป็นไปตามปริมาณที่มีการยืนยันไว้กับลูกค้า
 • เสนอสินค้าใหม่กับลูกค้า รวมถึงเจรจาเงื่อนไขทางการค้า
 • กระตุ้นยอดขายและจัดทำโปรโมชันร่วมกับลูกค้า
 • สำรวจคู่แข่งขันในตลาด เพื่อนำมาวางกลยุทธ์ผลักดันยอดขาย
 • ศึกษาแนวโน้มทางการตลาด เพื่อนำมาพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบการขายหน้าร้าน
 • มองหาช่องทางในการขายใหม่ ๆ
 • ดูแลการจัดส่งสินค้าให้เป็นไปตามเวลาที่ทางลูกค้ากำหนดไว้

การประสานงานภายในและภายนอกเครือ

 • ประสานงานกับโรงงานเรื่องเป้าหมายในการขาย
 • ซื้อสินค้าใหม่ (พิเศษ) กับ Supplier ภายใน/ภายนอกเครือ
 • จัดทำเอกสารเปิดหน้าบัญชีลูกค้า การเก็บเงินกับลูกค้า
 • ประสานงานกับลูกค้า เพื่อเข้าร่วมงาน Event / Fair ต่าง ๆ

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ปริญญาตรี สาขา การตลาด/การบริหาร/การจัดการ หรือ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ทางด้านการขาย 1 - 3 ปีขึ้นไป การขายสินค้าผ่านช่องทาง MT/FS/TT
 • เพศ ไม่จำกัด
 • อายุ 25 - 30 ปี
 • สามารถปฏิบัติงานนอกพื้นที่ได้
 • มีใบขับขี่รถยนตร์

สถานที่ปฏิบัติงาน

 • กรุงเทพและปริมณฑล

Additional Information

Career Level
Entry Level
Qualification
Degree
Years of Experience
1 year
Job Type
Full Time, Permanent
Company Website

Company Overview

Betagro Group,Founded in 1967, Betagro Group established its business empire with the production and distribution of animal feed.

The Group has grown substantially ever since:

First, by establishing a livestock production facility in Pak Chong, Nakhon Ratchasima Province, and then expanding further into the integrated agricultural sector with a complete production base in Lop Buri Province, which includes everything from manufacture and livestock farming to animal breeding, from producing pigs, broilers, layer chickens and breeders to manufacturing and distributing animal health products. The Group has also developed strategic collaborations with local farmers. Examples include price guarantee for broilers and layer chickens, contract farming for fattening swine, production and distribution of hygienic and fresh pork, chicken and eggs as well as manufacture of processed foods for domestic consumption and export to international markets.

Today, apart from being positioned as a country leader in the fully integrated agro-industrial and food business sector, Betagro Group is widely recognised for its quality and safety standards. It has earned numerous accolades in product quality excellence and production standard certifications, locally and internationally, covering several areas from animal feed, livestock development, animal health products to premium quality food products for export and domestic consumption. All of these are designed to meet different needs of consumers under the concept of “Quality for Life”.

The Two Core Businesses & One Support Unit are :

 1. Agro Businesses; Feed Business, Animal Health Business, Pet Business & Others 
 2. Food Businesses; Factory (Food & Meat Processing), Livestock (Swine, Poultry & Aqua), Regional Business, Sales & Marketing, Foreign Integration Business 
 3. Holding; Support & Technical Function, Restaurant & Deli, Hotel & Resort, Others

Additional Company Information

Industry
Food and Beverage / Catering