Dohome Public Company Limited

ผู้แทนขายสินค้า ประจำภาคเหนือ – เชียงใหม่

Dohome Public Company Limited
Salary provided
Posted on 20 Nov 2020

ผู้แทนขายสินค้า ประจำภาคเหนือ – เชียงใหม่

Dohome Public Company Limited

Job Highlights

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
 • เกี่ยวข้องมีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปี
 • สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้

Job Description

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

 • งานหาลูกค้า
  • หาข้อมูลลูกค้า (ทางอินเตอร์เน็ต / เยลโล่เพจเจจ / พนักงานของซัพพลายเออร์)
  • นำข้อมูลมาจัดกลุ่มประเภท พื้นที่ ระยะทางของลูกค้า
  • วางแผนและนัดหมายการเข้าพบลูกค้า
  • เตรียมนามบัตร เอกสารแนะนำบริษัท แนะนำสินค้า
  • เดินทางเข้าพบลูกค้า
  • แนะนำสินค้าและการบริการของบริษัทตามวิธีการที่กำหนด
  • ประเมินความสนใจ และสร้างแรงจูงใจลูกค้าให้สนใจบริษัท
  • รับความสนใจหรือความต้องการเบื้องต้นของลูกค้า
  • ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการเสนอขายหรือบริการ
  • ตรวจสอบยอดขายจากพนักงานขายที่รับผิดชอบเขตขาย
 • งานนำลูกค้าเข้าระบบเครดิต
  • นำเสนอสิทธิประโยชน์และเชิญชวนลูกค้าเข้าสู่ระบบเครดิตของบริษัท
 • กรณีที่ลูกค้าซื้อต่อเนื่องเข้าเกณฑ์ทำเครดิต
  • เสนอเปิดเครดิตให้ลูกค้าที่ซื้อเข้าเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด*
  • แนะนำสิทธิพิเศษเครดิตตามนโยบายของบริษัทให้ลูกค้าทราบ*
  • รวบรวมข้อมูลความต้องการ หรือ ปัญหาของลูกค้าเสนอผู้บริหาร
  • แนะนำลูกค้าตามวิธีการที่ผู้บริหารกำหนด*
  • รับเอกสารที่ใช้ในการทำเครดิตจากลูกค้ามาทำเครดิตให้*
  • ตรวจสอบและส่งเอกสารเครดิตให้ฝ่ายสินเชื่อจัดทำเครดิต
  • รับแจ้งผลการพิจารณาเครดิตจากสินเชื่อและแจ้งให้ลูกค้าทรา
  • มอบหมายให้พนักงานขายดูลูกค้าต่อเนื่อง
  • ติดตามและประเมินผลการซื้อขายกันใน 3 เดือนแรก
 • ประสานงานเพื่อการไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับวงเงินเครดิตให้กับลูกค้า
  • กรณีที่ลูกค้าซื้อเกินวงเงินเครดิต
   • เสนอเพิ่มวงเงินในกรณีที่ลูกค้าซื้อเกินวงเงินเครดิต*
   • ร่วมปรึกษากับฝ่ายสินเชื่อ พนักงานขาย เพื่อจัดวงเงินที่เหมาะสมให้ลูกค้า
   • มอบหมายให้พนักงานขายแจ้งให้ลูกค้าทราบ
   • ตรวจสอบยอดขายในรอบ 6 เดือน
 • งานติดตามหลังการขาย
  • รับแจ้งปัญหาเรื่องเงินจากฝ่ายสินเชื่อ
  • ติดตามลูกค้าและนัดหมายการจ่ายจากลูกค้า
  • รายงานผลการติดตามให้ผู้บริหารและฝ่ายสินเชื่อรับทราบ
  • ติดตามผลการจ่ายเมื่อถึงวันนัดหมาย
  • รับแจ้งผลการปรับลดวงเงินเครดิตจากฝ่ายสินเชื่อ
  • ชี้แจ้งและอธิบายการลดวงเงินให้ลูกค้าเข้าใจ

คุณสมบัติของผู้สมัคร:

 • เพศหญิง /ชาย อายุ 25-35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขาวิชาการขายหรือสาขาวิชาอื่นๆที่
 • เกี่ยวข้องมีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปี ในด้านธุรกิจค้าปลีก
 • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตในการขับขี่ (ต้องมีรถยนต์เป็นของตัวเอง)
 • ทักษะการใช้ Computer ธุรกิจ (Microsoft Office)
 • สามารถทำงานเป็นกะได้ และสามารถปฏิบัติงาน 6 วันต่อสัปดาห์ได้
 • สามารถกล้าตัดสินใจได้เป็นอย่างดี มีใจรักในงานบริการ
 • สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ และมีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน

Additional Information

Career Level
Entry Level
Qualification
Degree
Years of Experience
2 years
Job Type
Full Time, Permanent

Company Overview

Dohome is one of the leaders in the wholesale and retail business, providing construction materials and home furnishing. We are focusing on offering a complete range of construction materials and home furnishing, good quality, lower price and comprehensive services. The Company continues to expand its investments to accommodate the increasing demand and the expansion of urban society.

We are pushing our brand to be the first place in the mind of the customer in terms of products, prices and sincere services. We are committed to empowering our employees and bring innovation into our organization. Make our organization be a happy workplace and professionally managed company. We will maintain a good relationship with our current and new business partners and maintain a common success together. We will reward and be responsible to the society by participating in activities that are beneficial to society and the environment.

We are looking for someone special to be our team to achieve the successes together.

More on us: https://www.dohome.co.th/

Additional Company Information