Slingshot Group Co., Ltd.

ผู้ช่วยส่วนตัวและคนขับรถผู้บริหารคนไทย

Slingshot Group Co., Ltd.
Salary provided
Posted on 01 Mar 2021

ผู้ช่วยส่วนตัวและคนขับรถผู้บริหารคนไทย

Slingshot Group Co., Ltd.

Job Highlights

 • ทำงานเป็นผู้ช่วยส่วนตัว
 • สามารถขับรถยนต์ รู้เส้นทางในกรุงเทพ
 • ได้เรียนรู้และทำงานกับผู้บริหารระดับสูง

Job Description

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

 • ทำงานเป็นผู้ช่วยส่วนตัว ดูแลตารางประชุม การจอง การนัดหมาย การประสานงาน งานเอกสาร ทำรายงานตามที่ได้รับมอบหมาย และเป็นผู้ช่วยผู้บริหารในห้องอบรม สัมมนา
 • ขับรถให้ผู้บริหารไปยังสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายรวมถึงการบริการอื่น ๆ ตามความเหมาะสม  
 • ทำความสะอาดและดูแลรักษารถยนต์ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ปลอดภัยและพร้อมที่จะใช้งานอยู่เสมอ  
 • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 • สัญญาจ้าง 6 เดือน - 1 ปี  หรืออาจมากกว่านั้น พิจารณาตามความเหมาะสม
การศึกษา
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี                                                                    

คุณสมบัติเฉพาะบุคคล

 • เพศชาย/หญิงอายุไม่เกิน 33 ปี
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
 • บ้านพักไม่ควรอยู่ไกลจากบ้านพักผู้บริหาร บ้านพักผู้บริหารอยู่ที่รังสิต (คลองสอง) ปทุมธานี                                     
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้ โดยมีค่าล่วงเวลา
 • ชอบการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา
 • ชอบการแข่งขันกับตัวเองเพื่อเป็นบันไดไปสู่ความก้าวหน้าในอนาคต 
 • ชอบและพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
 • มีทัศนคติที่ดี และไม่ย่อท้อต่องานหนัก
ความรู้และความชำนาญพิเศษ:
 • รู้เส้นทางในกรุงเทพฯและปริมณฑลเป็นอย่างดี                                                   
 • มีความสามารถในการขับรถยนต์ และมีความรู้เรื่องการดูแลรักษารถยนต์เบื้องต้น 
 • มีทักษะการสื่อสารที่ดีทั้งการพูด การอ่าน การเขียน และการฟัง
 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี                             

Additional Information

Career Level
Entry Level
Qualification
Degree
Years of Experience
N/A
Job Type
Contract

Company Overview

Slingshot Group

Leadership Thailand The World


Slingshot Group is one of the leading HR consulting firms in Thailand and is widely recognized among the human resources community. Slingshot Group is based in Thailand and is expanding solutions to Indo-China markets.

Slingshot Group was founded in 2004 by Mr. Apiwut Pimolsaengsuriya, along with a group of veteran consultants and executives who possess more than 20 years of working and consulting experience.

Slingshot Group is in partnership with global strategic partners to deliver world-class solutions of high-quality organizational & people development services combining international experience with local understanding.

For two consecutive years, Slingshot Group won an Excellence in Practice Citation Award from Association for Talent Development or “ATD” (formerly the American Society for Training and Development “ASTD”) for a Talent Management project in 2007 and Executive Coaching in 2008.  Slingshot Group is the first and only firm in South East Asia that has won the Excellence in Practice awards from ATD.  In addition, Slingshot Group’s professionals and associate consultants are globally recognized in the industry.

Slingshot Group is currently helping Thai leaders aspire to world-class standards, assisting foreign leaders and addressing the unique challenges and opportunities being faced by more than 300 organizations in both public and private sectors within Thailand and Indochina.

Slingshot Group believes that people are at the core of strong organization.  The center of the new logo symbolizes this belief with the “Ren” Chinese character which means, “People” and the tree that grows from it.  The Slingshot name implies our belief in simple, practical and effective solutions.

Slingshot Group’s environment is both challenging and supportive. We offer our employees the benefits with the opportunity to develop their professional skills to advance & learn alongside accomplished business leaders.

“Slingshot Group is searching for energetic and resourceful employees to join the team. The employees will be provided a combined exciting environment with opportunity to cultivate talents and apply a variety of skills to make a meaning difference, and a remuneration package that includes a competitive base salary, performance bonus, sales incentive, provident fund, group life Insurance & medical healthcare, mobile phone & traveling allowance and flexible working environment with 5 days /week.  Base salary will be commensurate with qualifications and work experiences.

If you are looking for an ambitious new working environment to test and grow your skills and interested in a new career opportunity that will allow you to make a profound impact on others and the community. If you want to work for a company where you feel that you are making a meaningful difference in the world. Slingshot Group is the workplace for you - join us to create real difference today.

"When opportunity knocks, don't let fear hold you back. Open the door and embrace the opportunity that has come forth.”

Office Location*

1011 Supalai Grand Tower, 14th Floor, Unit 1402Rama 3 ​Road, Chongnonsee, Yannawa, Bangkok 10120Telephone:  02 683 3356 to 58 Email: [email protected]  Website: www.slingshot.co.th

Additional Company Information