Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited/ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา (พัฒนาธุรกิจ) (Assistant Branch Manager - RM) สาขาสุรินทร์

Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited/ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งงานนี้มีการระบุเงินเดือน
ลงประกาศเมื่อ 23 Feb 2021

ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา (พัฒนาธุรกิจ) (Assistant Branch Manager - RM) สาขาสุรินทร์

Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited/ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

ไฮไลท์เด่นของงาน

 • ปริญญาตรี – โท สาขา การเงินการธนาคาร บัญชี
 • มีประสบการณ์ในงานด้านการลงทุน และผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • บริหารทีมขายผลิตภัณฑ์การลงทุน

รายละเอียดงาน

ประจำสาขาดังต่อไปนี้

สาขาในภูมิภาค

 • สาขาสุรินทร์

รับผิดชอบกำกับดูแลทีมพัฒนาธุรกิจสาขาในด้านเป้าหมายเงินฝาก, กองทุน, ประกันชีวิตและผลิตภัณฑ์อื่นๆ รวมถึงการจัดทำกลยุทธ์ทางการตลาดให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ธนาคารกำหนด รวมทั้งกำกับดูแลพนักงานในทีมให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และพัฒนาศักยภาพพนักงานในทีมให้มีมาตรฐานการทำงานตามที่ธนาคารกำหนดไว้

หน้าที่ความรับผิดชอบ :-

 • ร่วมวางแผนการตลาดให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ได้รับ ตลอดจนรับผิดชอบเป้าหมายงานขายผลิตภัณฑ์ธนาคาร รวมทั้งดูแลเพื่อให้บริการลูกค้าปัจจุบัน และแสวงหาลูกค้ารายใหม่เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ
 • บริหารทีมงานโดยการควบคุมดูแล พัฒนา ให้คำแนะนำ/สอนงาน เพื่อให้ทีมงานสามารถทำงาน และให้บริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานของธนาคาร ตลอดจนเพื่อให้บรรลุผลงานตามเป้าหมาย โดยลูกค้าได้รับความพึงพอใจในบริการของธนาคาร
 • รับผิดชอบการแก้ไขปัญหาด้านการบริการลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุดในการบริการของธนาคาร
 • ดำเนินการประชุมทีมงานและจัดทำรายงาน
  • ประชุมทีมรายวัน รายสัปดาห์เพื่อวางแผนการปฏิบัติงาน กระตุ้นยอดขาย และตั้งเป้าหมายการตลาด ตลอดจนประชุมทีมรายเดือนเพื่อสรุปผลงานภาพรวมทั้งเดือน
  • ประชุมรายเดือน (Co meeting) ร่วมกับหัวหน้าทีมทุกส่วนงานในสาขา
  • รายงานสรุปผลงานการขายประจำวัน ประจำเดือน เพื่อรายงานให้กับผู้จัดการสาขา

คุณสมบัติ:

 • ปริญญาตรี – โท สาขา การเงินการธนาคาร บัญชี บริหารธุรกิจ หรือ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านการแนะนำการลงทุน และผลิตภัณฑ์ธนาคาร ไม่น้อยกว่า  5 ปี
 • มีความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ทางการเงินและการลงทุน รวมถึงการให้คำปรึกษาแนะนำด้านการลงทุน ผลิตภัณฑ์กองทุนและผลิตภัณฑ์ประกัน
 • บุคลิกภาพดี มีมนุษย์สัมพันธ์ มีใจรักงานบริการและการขาย
 • มีทักษะในการบริหารจัดการทีม การ Coaching การสื่อสารเจรจา และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
 • มีใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิต ใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย และใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน (Single License)
 • มีรถยนต์ส่วนตัวสามารถนำมาใช้ในงานได้ และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์


สนใจส่งข้อมูลประวัติการทำงานได้ที่
 
 

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

209 อาคารเคเคพี ทาวเวอร์ บี ชั้น  ถนน สุขุมวิท 21 (อโศก)  

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม 10110 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณศิรินภา 02-495-3463

Website : https://www.kkpfg.com

ธนาคารจะเก็บข้อมูลของท่านไว้เป็นความลับ

ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการติดต่อเฉพาะผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ประกาศเท่านั้น

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระดับตำแหน่งงาน
Middle
ระดับการศึกษา
Degree
อายุงาน
5 years
ประเภทการจ้างงาน
Full Time, Permanent
เว็บไซต์บริษัท

ข้อมูลบริษัท

Kiatnakin Phatra Financial Group is a merger of a commercial bank operated by Kiatnakin Phatra Bank Plc., and a capital market business operated by KKP Capital Plc. and Kiatnakin Phatra Securities Plc., a leading company in securities brokerage business in Thailand. Kiatnakin Phatra Financial Group is listed in the Stock Exchange of Thailand (SET) as "KKP."

Kiatnakin Phatra Financial Group fully operates businesses in financial and capital markets, focusing on expertise and wide range of services covering all needs of customers, including individuals, businesses, and domestic and transnational institutions. We support the excellence in our core businesses, utilize full potential and expertise in business operations, and do our best to develop money markets, capital markets, and the nation's economy in order to maximize the benefits towards customers, employees, and shareholders under our good corporate governance. We are ready to optimise opportunities for maximum benefits towards customers.

Our KKP is an organization with full of opportunities to learn (Freedom to Learn, Freedom to Grow). We do not stop the development of procedures and create learning on a regular basis. Not only extending the growth of your career path, but we also encourage everyone to share knowledge with each other, resulting in continuous and sustainable development under mutual respect. We work with transparency, without politics. We work extreamly but not seriously. Dress in your own style everyday. (Freedom to Dress)         
                                                                                                                                 
If you are looking for an organization that is independent and has a working atmosphere like this ... JOIN US.

กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร เกิดขึ้นจากการร่วมกิจการระหว่าง ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) และธุรกิจตลาดทุนที่ดำเนินการภายใต้บริษัท เคเคพี แคปปิตอล  จำกัด (มหาชน)  และบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้นำด้านธุรกิจหลักทรัพย์ในประเทศไทย ภายใต้ชื่อ “KKP”

KKP ดำเนินธุรกิจการเงิน และธุรกิจตลาดทุน อย่างเต็มรูปแบบ มุ่งเน้นความเชี่ยวชาญในการให้บริการ ตอบโจทย์ลูกค้าทุกประเภท ทั้งลูกค้าบุคคล ลูกค้าธุรกิจ และลูกค้าสถาบันทั้งในและนอกประเทศ พร้อมส่งเสริม พัฒนาตลาดเงิน ตลาดทุน และเศรษฐกิจของประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งต่อลูกค้า พนักงาน และผู้ถือหุ้น ภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี เราพร้อมสร้างโอกาสที่ดีที่สุด เพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้า

KKP ของเรา เป็นองค์กรที่เต็มไปด้วยโอกาสแห่งการเรียนรู้ (Freedom to Learn, Freedom to Grow) เราไม่หยุดการพัฒนา ปรับปรุงกระบวนงาน และสร้างการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ ไม่เพียงต่อยอดการเติบโตในเส้นทางอาชีพของตนเอง แต่เรายังสนับสนุนให้ทุกคนแบ่งปันความรู้ซึ่งกันและกัน ก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ภายใต้การเคารพซึ่งกันและกัน ที่นี่เราทำงานกันอย่างจริงจัง แต่ไม่เคร่งเครียด เราแต่งกายตาม style  ของตัวเองได้ในทุกๆ วัน (Freedom to Dress)

หากคุณกำลังมองหาองค์กร ที่มีอิสระ มีบรรยากาศแบบนี้ในการทำงานแบบนี้ … มาร่วมงานกับเรานะคะ

ข้อมูลบริษัทเพิ่มเติม

สวัสดิการและสิ่งจูงใจอื่น ๆ
Dental insurance, Five-day work week, Life insurance, Medical insurance, Performance bonus, Transportation allowance