Dohome Public Company Limited

ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน Dohome To Go สาขาตลาดชัชวาล คลอง7

Dohome Public Company Limited
Salary provided
Posted on 27 Nov 2020

ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน Dohome To Go สาขาตลาดชัชวาล คลอง7

Dohome Public Company Limited

Job Highlights

 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาบริหารธุรกิจ การตลาด
 • มีประสบการณ์ที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านงานขาย
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

Job Description

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • บริหารร้าน ดูแลการจัดเรียงสินค้าให้เป็นไปตาม Planogram ที่กำหนด
 • ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยความสะอาดภายในร้าน และหน้าร้านให้เป็นไปตามมาตราฐานบริษัทฯ
 • ประสานงานกับสำนักงานใหญ่ สื่อสารข้อมูล นโยบาย คำสั่ง ระเบียบไปยังผู้บังคับบัญชา เช่น ผู้จัดการเขต และภาค
 • บริหารสินค้าหน้าร้าน,สินค้าคงเหลือ และกำกับดูแลการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
 • ผลักดันยอดขาย และผลกำไร, ควบคุมค่าใช้จ่าย และควบคุมยอดสูญเสีย ให้บรรลุเป้าหมาย
 • สร้างและรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้า ควบคุมคุณภาพสินค้า และบริการลูกค้าให้เป็นไปตามนโยบายบริษัทฯ
 • รายงานยอดขาย และยอดสินค้าคงเหลือ สภาพการขาย ผลการดำเนินงานของร้าน และข้อมูลต่างๆ ต่อผู้บังคับบัญชา
 • ปรับปรุงผลงานของพนักงานและของร้านให้อยู่ในระดับมาตราฐานของร้านให้อยู่ในระดับมาตราฐานของบริษัท
 • ให้คำแนะนำ และฝึกอบรมพนักงานประจำร้าน ให้ปฏิบัติงานได้ตามมาตราฐาน และบริการได้ดีเยี่ยม
 • ควบคุมดูแลเงินสดในร้าน และนำฝากเงินยอดขายตามนโยบายบริษัทฯ (Cash Policy)
 • นับสต๊อกสินค้าตามรอบที่กำหนดไว้
 • เป็นผู้ช่วยในการบริหารร้าน ดูแลพนักงาน และจัดทำรายงาน ปฏิบัติงานแทนผู้จัดการร้านเมื่อผจก.ร้านไม่อยู่ต้อนรับ เสนอขาย ให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า และทำหน้าที่เก็บเงิน (แคชเชียร์)
 • ดูแลเกี่ยวกับสินค้าต่างๆ เช็คคุณภาพ สั่งสินค้า ทำงานเอกสารและตรวจตราเรื่องเงินในเครื่องของแคชเชียร์
 • งานที่มอบหมายอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชากำหนด

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาบริหารธุรกิจ การตลาด การจัดการทั่วไป หรือสาขาวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านงานขาย 2 ปี
 • มีภาวะความเป็นผู้นำ และทักษะด้านการขาย, ทักษะด้านการเจรจาต่อรอง
 • ทักษะการใช้ Computer ธุรกิจ (Microsoft Office)
 • มีใจรักงานขายและงานบริการ
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

Additional Information

Career Level
Middle
Qualification
Degree
Years of Experience
2 years
Job Type
Full Time, Permanent

Company Overview

Dohome is one of the leaders in the wholesale and retail business, providing construction materials and home furnishing. We are focusing on offering a complete range of construction materials and home furnishing, good quality, lower price and comprehensive services. The Company continues to expand its investments to accommodate the increasing demand and the expansion of urban society.

We are pushing our brand to be the first place in the mind of the customer in terms of products, prices and sincere services. We are committed to empowering our employees and bring innovation into our organization. Make our organization be a happy workplace and professionally managed company. We will maintain a good relationship with our current and new business partners and maintain a common success together. We will reward and be responsible to the society by participating in activities that are beneficial to society and the environment.

We are looking for someone special to be our team to achieve the successes together.

More on us: https://www.dohome.co.th/

Additional Company Information