ผู้ช่วยนักกฎหมาย (บริษัทในกลุ่ม ปตท.)/ผู้ช่วยนักกฎหมาย (บริษัทในกลุ่ม ปตท.)

Business Services Alliance Co., Ltd.
Salary provided
Posted on 23 Feb 2021

ผู้ช่วยนักกฎหมาย (บริษัทในกลุ่ม ปตท.)/ผู้ช่วยนักกฎหมาย (บริษัทในกลุ่ม ปตท.)

Business Services Alliance Co., Ltd.

Job Highlights

  • บริษัทในกลุ่ม ปตท.
  • สวัสดิการ
  • ความก้าวหน้า

Job Description

- บันทึกข้อมูลสัญญาของฝ่ายนิติกรรมสัญญา

- ประสานงานทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร 

- จัดทำข้อมูลสัญญา

- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

- หากมีใบเนติบัณฑิต จะพิจารณาเป็นพิเศษ

Additional Information

Career Level
Entry Level
Qualification
Degree
Years of Experience
N/A
Job Type
Full Time, Permanent
Company Website
Job Functions

Company Overview

บริษัท Business Services Alliance (BSA) เป็นองค์กรที่เป็นกลไกให้กับกลุ่ม ปตท. ในการบริหารจัดการแรงงาน outsourcing แบบครบวงจร และสามารถบริหารจัดการให้เกิดกำไรแก่ธุรกิจอย่างเหมาะสม ควบคู่ไปกับการดูแลพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

Additional Company Information

Benefits & Others
Dental insurance, Five-day work week, Free shuttle bus, Medical insurance, Overtime pay, Performance bonus