Skillpower Services (Thailand) Co., Ltd.

ผู้จัดการแผนกพยาบาล OPD และ IPD

Skillpower Services (Thailand) Co., Ltd.
Salary provided
Posted on 28 Nov 2020

ผู้จัดการแผนกพยาบาล OPD และ IPD

Skillpower Services (Thailand) Co., Ltd.

Job Highlights

 • พยาบาล OPD, IPD, โรงพยาบาล
 • แผนกพยาบาลผู้ป่วยนอก,ผู้ป่วยใน
 • พยาบาลศาสตร์

Job Description

ผู้จัดการแผนกพยาบาล OPD และ IPD

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • กำกับดูแล ควบคุมการปฏิบัติงานในแผนก ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงพยาบาล ฯ พร้อมบริหารอัตรากำลังตามตารางเส้น
 • กำกับ ควบคุมการใช้งบประมาณ เครื่องมือ อุปกรณ์ทางการรักษาพยาบาลของแผนก
 • กำกับ ควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรภายใต้การดูแลให้ปฏิบัติตามนโยบายอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและมาตรฐาน HA

คุณสมบัติผู้สมัคร :

 • จบปริญญาตรี หรือ โทสาขาพยาบาลศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 45 ปี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไป
 • สามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี
 • มีความสามารถในการสื่อสาร จับประเด็นได้เร็ว และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 • มีความซื่อสัตย์ สุจริต และตรงต่อเวลา

เงินเดือน: ตามโครงสร้างบริษัท

ข้อมูลบริษัท :

โรงพยาบาลลูกค้าเป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกในเขตภาคเหนือตอนล่าง เปิดให้บริการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525 ตั้งอยู่ในจังหวัดพิษณุโลก ห่างจากกรุงเทพ 377 กิโลเมตร พร้อมด้วยเทคโนโลยีการรักษา และอุปกรณ์ที่ทันสมัย สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์

อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางการส่งต่อคนไข้ไปยังโรงพยาบาลที่มีชื่อเสียงในกรุงเทพฯ และจะมุ่งมั่นในการพัฒนา ศักยภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองวิสัยทัศน์ "โรงพยาบาลลูกค้า เป็นองค์กรแห่งความสุข ที่ได้รับความไว้วางใจ ในมาตรฐานระดับสากล ด้วยศักยภาพการรักษาขั้นสูงระดับตติยภูมิ เป็นผู้นำด้านการแพทย์ในเขตภาคเหนือตอนล่าง"

โรงพยาบาลลูกค้าได้รับการรับรองมาตรฐฐาน JCI (Joint Commission International) ในปี พ.ศ. 2555 จึงมั่นใจได้ว่าท่านและครอบครัว จะได้รับการบริการทางด้านการรักษา ที่ปลอดภัยและดีที่สุด

รับรองมาตรฐาน :OHSAS 18001:2007,TIS 18001:2007,Laboratory Accreditation (LA),ISO 15189,Joint,Commission International (JCI),Good Manufacturing Practice (GMP)

สนใจสมัครหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่แมนพาวเวอร์สาขาลำพูน โทร.052 039 556 หรือส่งประวัติการทำงาน, แจ้งเงินเดือนปัจจุบัน, เงินเดือนที่ต้องการ แนบรูปถ่ายปัจจุบันมาที่ Apply Now

Additional Information

Career Level
Senior
Qualification
Degree
Years of Experience
3 years
Job Type
Full Time, Permanent
Job Functions

Company Overview

Manpower Inc. is a world leader in the employment services industry, offering customers a continuum of services to meet their needs throughout the employment and business cycle. The company specializes in permanent, temporary and contract recruitment; employee assessment; training; career transition and organizational consulting services. Manpower''s worldwide network of 4,500 offices in 80 countries and territories enables the company to meet the needs of its 400,000 customers per year, including small and medium size enterprises in all industry sectors, as well as the world''s largest multinational corporations. The focus of Manpower''s work is on raising productivity through improved quality, efficiency and cost-reduction, enabling customers to concentrate on their core business activities. In addition to the Manpower brand, the company operates under the brand names of Right Management Consultants, Jefferson Wells, Elan, Brook Street and Empower.

Manpower Thailand is the nation’s leading recruitment company established in 1998 to offer human resources management services to businesses in search of staff and people in search of job. The company currently has 10 offices in Thailand cover in Bangkok, Chonburi, Lamphun and Songkla to cover the needs of corporate clients and job seekers.

Additional Company Information

Benefits & Others
Life insurance, Medical insurance, Overtime pay