B AUTOHAUS CO., LTD./บริษัท บี ออโต้ฮาวส์ จำกัด

ผู้จัดการศูนย์บริการ รถยนต์นำเข้า

B AUTOHAUS CO., LTD./บริษัท บี ออโต้ฮาวส์ จำกัด
Salary negotiable
Posted on 23 Oct 2020

ผู้จัดการศูนย์บริการ รถยนต์นำเข้า

B AUTOHAUS CO., LTD./บริษัท บี ออโต้ฮาวส์ จำกัด

Job Highlights

 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี - ปริญญาเอก
 • ประสบการณ์บริหารงานศูนย์บริการ 3 ปีขึ้นไป
 • สวัสดิการดี

Job Description

คุณสมบัติ

 • เพศชาย
 • อายุ  30 ปี ขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี - ปริญญาเอก
 • ประสบการณ์บริหารงานศูนย์บริการ  3 ปีขึ้นไป

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • จัดเตรียมและควบคุมผลการดำเนินงานทางด้านรายได้ และกำหนดงบประมาณและติดตามผลการดำเนินงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งงบประมาณและแนวทางบริษัท ฯ
 • สร้างรายได้ตามเป้าหลัก ได้แก่ บรรลุเป้าหมายค่าแรงประจำเดือน , บรรลุเป้าหมายจำนวนรถเข้าซ่อมต่อเดือน, บรรลุเป้าหมายค่าอะไหล่ประจำเดือน
 • ประสานงานกับฝ่ายการตลาด จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายบริการของแผนก
 • ส่งเสริมการขายด้านอะไหล่ โดยพัฒนาและดำเนินงานเกี่ยวกับโครงการส่งเสริมการขายและการจำหน่ายสินค้า
 • พัฒนาการทำงานของพนักงานให้บรรลุผล
 • สร้างความพึงพอใจของลูกค้าให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด
 • ดำเนินการแก้ไขปัญหาลูกค้าร้องเรียนตามขั้นตอนและทันเวลา ตามระเบียบและตามนโยบายของบริษัท ฯ และหาแนวทางพร้อมขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อไม่ให้เกิดซ้ำ
 • ควบคุมความถูกต้องของการจัดการด้านงานบริการในทุกแง่มุม โดยผ่านการให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด
 • พัฒนาและวัดผลการทำงานของพนักงานใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามนโยบายของบริษัท
 • ติดตามและตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานทั้งรายวัน รายสัปดาห์และรายเดือน และจัดส่งรายงานให้ผู้บริหาร หลังจากนั้นนำไปปรับปรุงแผนงานเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ต้องการ
 • จัดเตรียมรายงานประจำอาทิตย์และเดือน ส่งผู้บริหาร

การจัดการด้านบุคลากร

 • ส่งเสริมการฝึกอบรมของพนักงาน ทั้งการฝึกอบรมภายในองค์กรพร้อมทั้งติดตามในการนำความรู้นี้ ไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ประเมินและทบทวนคุณลักษณะของงาน ของพนักงานแต่ละตำแหน่งให้เหมาะสมกับตำแหน่งและทันเหตุการณ์
 • มีการบันทึกผลการทำงาน การวัดประสิทธิภาพและการประเมินผลงานประจำปี
 • ประสานงานกับฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในการส่งเสริมความก้าวหน้าของพนักงานภายใต้บังคับบัญชา
 • ติดตามผลการทำงานและการจ่าย Incentive ให้พนักงานทำงานให้บรรลุตามเป้าหมาย
 • ส่งเสริมการทำกิจกรรมกลุ่ม เพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการทำงาน

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • ค่าตอบแทนพิเศษ(ตาม Performanceของศูนย์บริการ)
 • ทุนการศึกษาบุตร
 • งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
 • โบนัสประจำปี

Additional Information

Career Level
Senior
Qualification
Degree
Years of Experience
3 years
Job Type
Full Time, Permanent

Company Overview

บริษัท เบนซ์ ออโต้ เซอร์วิส จำกัด ได้เปิดให้บริการมา กว่า 30 ปี สิ่งสำคัญที่สุดที่เราคำนึงถึงตลอดเวลาในการให้บริการ คือความพึงพอใจของลูกค้า ปัจจุบันเราได้พัฒนาจากผู้จำหน่าย Mercedes Benz อย่างเป็นทางการ มาเป็น ผู้จำหน่ายยนตรกรรมชั้นนำจากทั่วทุกมุมโลก เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าที่หลากหลายมากขึ้น ภายใต้ชื่อ "B Autohaus" (บริษัท  บี ออโต้ฮาวส์  จำกัด) โดยเปิดให้บริการลูกค้าอย่างครบวงจร ภายใต้แนวคิด The 360 degrees of auto services หรือการให้บริการด้านรถยนต์แบบครบวงจร ซึ่งประกอบไปด้วย โชว์รูม ศูนย์บริการ และศูนย์ซ่อมสีและตัวถังรถยนต์ พร้อมทั้ง สปารถยนต์ และเราไม่หยุดนิ่งที่จะพัฒนาบริการใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

Additional Company Information

Benefits & Others
Five-day work week, Flexible working hours, Gratuity, Overtime pay, Performance bonus, Travel allowance