บริษัท พีเอช แคปปิตอล จำกัด

ผู้จัดการร้าน สาขาพุทธมณฑลสาย 4

บริษัท พีเอช แคปปิตอล จำกัด
Salary provided
Posted on 02 Mar 2021

ผู้จัดการร้าน สาขาพุทธมณฑลสาย 4

บริษัท พีเอช แคปปิตอล จำกัด

Job Highlights

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
 • เคยมีประสบการณ์สายงานร้านอาหารอย่างน้อย 2 ปี
 • พิจารณาปรับเงินเดือนประจำปี

Job Description

รายละเอียดงานที่รับผิดชอบ

 • รักษามาตรฐานของร้านอาหารในทุกด้าน
 • เป็นผู้นำในเรื่องการให้บริการลูกค้าและการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า 
 • ควบคุมค่าแรงและค่าใช้จ่ายต่างๆ ภายในร้าน
 • ปฎิบัติตามแนวทางของ PIZZA HUT ในเรื่องการรับ การจัดเตรียมอาหารและอุปกรณ์ อายุของอาหาร วัสดุภัณฑ์ และการเสิร์ฟอาหาร
 • ควบคุมและดูแลให้มีรายการอาหารทุกอย่างพร้อมจำหน่ายอยู่ตลอดเวลา
 • คงความมีประสิทธิผลสูงสุดในการจ้างงาน การอบรมและการสร้างแรงจูงใจในการทำงานแก่พนักงานรายชั่วโมงและพนักงานประจำ
 • จัดเตรียมและนำส่งรายงานเกี่ยวกับการควบคุมค่าใช้จ่าย การควบคุมเงินสด และการรักษาความปลอดภัย
 • มีวินัยปฎิบัติในเรื่องการจ้างงาน การสัมภาษณ์ การยกเลิกการจ้างงานพนักงานรายชั่วโมง และการรักษาพนักงานที่มีความประพฤติดี ทำงานดี ให้การพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ
 • ปกป้องและรักษาทรัพย์สินบริษัทฯ รวมทั้งเงินสด
 • ปฎิบัติหน้าที่อย่างอื่นตามแต่ผู้บังคับบัญชาจะมอบหมายให้

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
 • บุคลิกภาพดี มีความกะตือรือร้น ชอบงานท้าทาย และรักในงานบริการ
 • สามารถทำงานเป็นกะโอนย้าย หรือสามารถเดินทางไปทำงานต่างสาขา
 • เคยมีประสบการณ์สายงานร้านอาหารอย่างน้อย 2 ปี

สวัสดิการ

 • ค่าเช่าบ้าน
 • ค่าเดินทาง
 • ประกันสุขภาพกลุ่ม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • เงินจูงใจประจำเดือน
 • พิจารณาปรับเงินเดือนประจำปี
 • วันลาพักร้อน
 • ค่าล่วงเวลา
 • ชุดยูนิฟอร์มประจำปี

Additional Information

Career Level
Middle
Qualification
Degree
Years of Experience
2 years
Job Type
Full Time, Permanent

Additional Company Information