บริษัท พีเอช แคปปิตอล จำกัด

ผู้จัดการร้านฝึกหัด สาขาเลย

บริษัท พีเอช แคปปิตอล จำกัด
Salary provided
Posted on 09 Mar 2021

ผู้จัดการร้านฝึกหัด สาขาเลย

บริษัท พีเอช แคปปิตอล จำกัด

Job Highlights

 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส หรือ ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • โบนัสประจำไตรมาส

Job Description

รายละเอียดงานที่รับผิดชอบ

 • รักษามาตรฐานของร้านอาหารในทุกด้าน
 • เป็นผู้นำในเรื่องการให้บริการลูกค้าและการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า 
 • ควบคุมค่าแรงและค่าใช้จ่ายต่างๆ ภายในร้าน
 • ปฎิบัติตามแนวทางของ PIZZA HUT ในเรื่องการรับ การจัดเตรียมอาหารและอุปกรณ์ อายุของอาหาร วัสดุภัณฑ์ และการเสิร์ฟอาหาร
 • ควบคุมและดูแลให้มีรายการอาหารทุกอย่างพร้อมจำหน่ายอยู่ตลอดเวลา
 • คงความมีประสิทธิผลสูงสุดในการจ้างงาน การอบรมและการสร้างแรงจูงใจในการทำงานแก่พนักงานรายชั่วโมงและพนักงานประจำ
 • จัดเตรียมและนำส่งรายงานเกี่ยวกับการควบคุมค่าใช้จ่าย การควบคุมเงินสด และการรักษาความปลอดภัย
 • มีวินัยปฎิบัติในเรื่องการจ้างงาน การสัมภาษณ์ การยกเลิกการจ้างงานพนักงานรายชั่วโมง และการรักษาพนักงานที่มีความประพฤติดี ทำงานดี ให้การพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ
 • ปกป้องและรักษาทรัพย์สินบริษัทฯ รวมทั้งเงินสด
 • ปฎิบัติหน้าที่อย่างอื่นตามแต่ผู้บังคับบัญชาจะมอบหมายให้

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. หรือ ปริญญาตรี ทุกสาขา (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
 • บุคลิกภาพดี มีความกะตือรือร้น ชอบงานท้าทาย และรักในงานบริการ
 • สามารถทำงานเป็นกะโอนย้าย หรือสามารถเดินทางไปทำงานต่างสาขา
 • ต้องสามารถฝึกร้านที่พิซซ่าฮัทสาขาขอนแก่น ได้

สวัสดิการ

 • ประกันสุขภาพกลุ่ม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • โบนัสประจำไตรมาส
 • พิจารณาปรับเงินเดือนประจำปี
 • วันลาพักร้อน
 • ค่าล่วงเวลา
 • ชุดยูนิฟอร์มประจำปี

Additional Information

Career Level
Entry Level
Qualification
Diploma of High Vocational Education
Years of Experience
N/A
Job Type
Full Time, Permanent