SENA Development Public Company Limited/บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาโครงการ/สถาปัตยกรรม

SENA Development Public Company Limited/บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
Salary negotiable
Posted on 13 Jan 2021

ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาโครงการ/สถาปัตยกรรม

SENA Development Public Company Limited/บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

Job Highlights

 • Product Development Manager
 • Product Development
 • Project Development

Job Description

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • จัดทำแผนงาน การดำเนินการโครงการใหม่ ทั้งในด้านการนำเสนอรูปแบบ ผลิตภัณฑ์ใหม่ และการปรับปรุง พัฒนาโครงการอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการนำเสนอกลยุทธ์/วิธีการเพื่อให้ได้มาซึ่งความสำเร็จในแต่ละโครงการ
 • บริหารจัดการ Project Development โครงการต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ศึกษา/วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อการวางกลยุทธ์สำหรับการพัฒนาองค์ และการผลักดันธุรกิจ
 • ตรวจสอบ ติดตาม ประสานงาน และควบคุมการดำเนินการให้ได้ตามแผนงานที่กำหนด พร้อมกับรายงานความคืบหน้าของงานอย่างเป็นระบบ
 • รับผิดชอบในการออกแบบ Shop Drawing  งาน AS-Built Drawing และ Bar-Cut  List  ให้ถูต้องตาม Spec ของแต่ละโครงการเพื่อสนับสนุนงานก่อสร้าง
 • กำหนดแนวทางให้กับทีมงาน หรือผู้ใต้บังคับบัญชา ในการทำงานต่าง ๆ
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • เพศชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • การศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาสถาปัตยกรรม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ฝ่ายพัฒนาแบบอสังหาริมทรัพย์บ้านและคอนโด 5 ปี ขึ้นไป
 • มีความสามารถในการพัฒนาโครงการต่าง ๆ ตาม Concept และพัฒนาด้วยแนวคิดใหม่ ๆ 
 • มีความสามารถในการนำเสนอข้อมูล และรายงานต่อผู้บังคับบัญชา
 • มีความเป็นผู้นำ และสามารถบริหารทีมงานได้
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และมีทักษะในการสื่อสารเป็นอย่างดี

Additional Information

Career Level
Senior
Qualification
Degree
Years of Experience
N/A
Job Type
Full Time, Permanent
Company Website

Company Overview

SENA Development Public Company Limited 30 ปีแห่งความภูมิใจในธุรกิจด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โดยให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นหลักดังปรัญชา "ความไว้วางใจจากลูกค้าคือความภูมิใจของเรา" ปัจจุบันบริษัทฯ มีการพัฒนาโครงการคอนโด บ้านเดี่ยวและทาวน์โฮม มากกว่า 150 โครงการภายใต้แบรนด์ TheNiche, The Kith, SENA Pride, SENA Park Ville, SENA Park Grand etc.

ปัจจุบันบริษัทฯ ได้เซ็นสัญญาร่วมลงทุนในธุรกิจด้าน Real Estate กับ Hankyu Realty Co., Ltd ซึ่งถือเป็นบริษัทชั้นนำของประเทศญี่ปุ่นในกลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ อาทิเช่น รถไฟฟ้าใต้ดิน ศูนย์การค้า โรงแรม โรงละคร สนามเบสบอล  โดยใช้ชื่อร่วมทุนในไทยภายใต้ชื่อ  Sena Hankyu 1 Co. Ltd., อีกหนึ่งใน “ความภูมิใจ” ของเสนาที่เรียกความเชื่อมั่นจากกลุ่มนักลงทุนต่างชาติ และแสดงถึงศักยภาพของ SENA DEVELOPMENT PLC. ในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เพื่อรองรับการขยายงาน บริษัทฯ จึงต้องการรับบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนา และเติบโตอย่างยั่งยืน

Additional Company Information

Benefits & Others
Medical insurance, Performance bonus