บัญชีธุรการ/บัญชีธุรการ

KRIDWIPA KARNCHANG COMPANY LIMITED
THB 16,000 - THB 25,000 /month (negotiable)
Posted on 27 Nov 2020

บัญชีธุรการ/บัญชีธุรการ

KRIDWIPA KARNCHANG COMPANY LIMITED

Job Highlights

  • โบนัสประจำปี
  • เงินเดือนตามตกลง
  • ชุดพนักงาน

Job Description

รายละเอียดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ

-ประสานงานและติดตามงานกับแผนกอื่น ๆ
-ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ลูกค้า  คู่ค้า  สำนักงานบัญชี  หน่วยงานของรัฐ ฯลฯ
-ติดตามและตรวจสอบเอกสาร บัญชี การเงิน ก่อนส่งให้สำนักงานบัญชี
-จัดทำเอกสาร ใบขอซื้อ (PO) เพื่อขอราคาสินค้า ต่อรอง และ เปรียบเทียบราคา
-จัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น สัญญา งานจัดซื้อ งานบุคคล ธุรการ งานบัญชีการเงิน ฯลฯ
-งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

-เพศหญิง หรือ เพศชาย อายุ 25-40 ปี
-วุฒิการศึกษาระดับปวส. หรือ ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
-มีความรู้ ด้านจัดซื้อ  บัญชี การเงิน และ ภาษีอากร จะพิจารณาเป็นพิเศษ
-มีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อ เกี่ยวกับธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง จะพิจารณาเป็นพิเศษ
-สามารถใช้โปรแกรม MS Word , MS Excel และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ดี
-มีความรู้เกี่ยวกับการจัดการและทักษะการแก้ปัญหา

Additional Information

Career Level
Not Specified
Qualification
Not Specified
Years of Experience
Not Specified
Job Type
Full Time

Additional Company Information

Benefits & Others
Flexible working hours