Eastern Water Resources Development and Management Public Company Limited

นายช่างโยธา

Eastern Water Resources Development and Management Public Company Limited
Salary provided
Posted on 15 Apr 2021

นายช่างโยธา

Eastern Water Resources Development and Management Public Company Limited

Job Highlights

 • การศึกษาระดับ ปวส. สาขาช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างส
 • ประสบการณ์วางท่อขนาดใหญ่ 5-10 ปี
 • มีทักษะในงานซ่อมบำรุงรักษา

Job Description

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • ตรวจสอบจำนวนอุปกรณ์ประกอบท่อทั้งหมดตามโครงข่ายท่อส่งน้ำของบริษัทฯ เพื่อนำมากำหนดแผนการบำรุงรักษาและงบประมาณการดำเนินงาน
 • ควบคุมการซ่อมบำรุงโครงข่ายท่อส่งน้ำตามแผนงาน งานซ่อมเร่งด่วนท่อส่งน้ำที่ชำรุด แตกรั่ว
 • ตรวจสอบรับมอบการจัดจ้างการซ่อมให้อยู่ในกรอบสัญญาการจัดจ้าง open contract และการบริหารสัญญาผู้รับจ้างงานซ่อมบำรุง
 • ประสานงาน ติดตาม ข้อมูลจากหน่วยงานราชการเพื่อขอทราบแผนการขยายระบบสาธารณูปโภคที่ส่งผลกระทบต่อระบบท่อส่งน้ำของบริษัทฯ รวมถึงจัดเตรียมข้อมูลแนวทางการดำเนินการเพื่อลดผลกระทบต่อการสูบจ่ายน้ำให้กับลูกค้า
 • ตรวจสอบการปฎิบัติงานตามแบบ Drawing ให้เป็นไปตามมาตรฐานทางวิศวกรรมและการประมาณราคางานซ่อมแซมอุปกรณ์ประกอบท่อส่งน้ำ
คุณสมบัติ
 • สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. สาขาช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์วางท่อขนาดใหญ่ ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ในงานท่อส่งน้ำ ไม่น้อยกว่า 5-10 ปี
 • มีประสบการณ์ในการควบคุมงานก่อสร้าง งานวางท่อ หรืองานระบบประปา
 • มีทักษะในงานซ่อมบำรุงรักษา
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น MS Excel, PPT, AutoCAD ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถขับรถยนต์ได้ พร้อมมีใบอนุญาตขับขี่
 • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานในพื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง และ กทม. ได้

สถานที่ปฏิบัติงาน : East Water สถานีสูบน้ำหนองปลาไหล อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

สวัสดิการ :

 • ค่าสมาชิกศูนย์กีฬา/การออกกำลังกาย
 • ค่าท่องเที่ยวและพักผ่อนของพนักงาน
 • ค่าเล่าเรียนบุตร
 • ฝึกอบรมหรือเรียนเพื่อพัฒนาตนเอง 
 • ประกันชีวิต และประกันอุบัติเหตุ 
 • ประกันสุขภาพพนักงาน และครอบครัว                  
 • ค่ารักษาพยาบาล ค่าทันตกรรม พนักงานและครอบครัว
 • โบนัสประจำปีตามผลประกอบการ 
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ    
 • เงินช่วยเหลืองานมงคลสมรส      
 • เงินช่วยเหลือคลอดบุตร
 • เวลาการทำงานยืดหยุ่น
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี 10 วัน, ลากิจ 5 วัน
 • วันหยุดตามประเพณีไม่ต่ำกว่า 13 วัน
 • Smartphone พร้อมซิมการ์ดสำหรับใช้ปฏิบัติงาน
 • ฯลฯ

Additional Information

Career Level
Entry Level
Qualification
Diploma of High Vocational Education
Years of Experience
5 years
Job Type
Full Time, Permanent

Company Overview

URGENTLY REQUIRED !! 

          บริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ อีสท์ วอเตอร์ เป็นบริษัทที่จดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย ใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์ว่า EASTW ดำเนินธุรกิจสาธารณูปโภคด้านน้ำ โดยบริหารจัดการ ระบบขนส่งน้ำดิบผ่านท่อส่งน้ำ ขนาดใหญ่ให้แก่ภาคอุตสาหกรรม และการอุปโภคบริโภค เพื่อสนับสนุนแผนงานพัฒนา พื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก ให้เป็นเขต อุตสาหกรรมหลักของประเทศ

          ที่ผ่านมา อีสท์วอเตอร์ ลงทุนสร้างความมั่นคงด้านน้ำให้กับภาคตะวันออก โดยวางระบบน้ำให้เป็นโครงข่ายท่อน้ำ หรือ Water Grid ที่สมบูรณ์ที่สุด แห่งแรกในประเทศไทย ความยาวกว่า 491.8 กิโลเมตร เชื่อมโยงแหล่งน้ำสำคัญๆ ในภาคตะวันออกเกือบทั้งหมด พร้อมทั้งนำเทคโนโลยีอันทันสมัยมาช่วยเสริม ขีดความสามารถในการทำงานของระบบให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ปัจจุบันปริมาณน้ำ สูญหายในเส้นท่อเหลือไม่ถึง 3%

          อีสท์ วอเตอร์ ดำเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์ ที่ว่า " เป็นผู้นำในการบริหารจัดการน้ำครบวงจรของประเทศ " เพื่อสร้างการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานการบริหารจัดการที่โปร่งใสมีธรรมาภิบาล

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายเรียกหรือรับสินบนใดๆ ในการรับคนเข้าทำงาน “หากมีผู้เรียกรับ เงิน สิ่งของ และรับว่าจะช่วยให้เข้าทำงานที่บริษัทฯ ได้ "

Additional Company Information

Industry
Public Utilities
Benefits & Others
Dental insurance, Five-day work week, Flexible working hours, Housing allowance, Life insurance, Medical insurance, Overtime pay, Performance bonus, Transportation allowance, Travel allowance, Work from home