Fourtier Consultants Co., Ltd.

นักวิชาการด้านสังคม

Fourtier Consultants Co., Ltd.
Salary provided
Posted on 23 Feb 2021

นักวิชาการด้านสังคม

Fourtier Consultants Co., Ltd.

Job Highlights

 • มีประสบการณ์ทำรายงาน EIA
 • ทำงานภายใต้แรงกดดันได้
 • จบปริญญำตรี/ปริญญาโท

Job Description

รายละเอียดของงาน

 • ลงภาคสนาม รวบรวมข้อมูลสภาพเศรษฐกิจ-สังคม สัมภาษณ์/สำรวจความคิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดทำรายงานส่วนสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน

คุณสมบัติ

 • เพศชาย/หญิง อายุ 22-35 ปี
 • จบปริญญาตรีทุกสาขา เฉพาะด้านสังคมศาสตร์ หรือมนุษยศาสตร์ จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์ทำรายงาน EIA จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา ละเอียดรอบคอบ และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
 • กรณีเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น

บริษัททำงาน

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 08.30 น. – 17.30 น โดยมีสวัสดิการอื่นๆ ที่จะได้รับนอกเหนือจาก เงินเดือนและประกันสังคม คือ

 • ประภันภัยอุบัติเหตุรายปี  
 • ตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี
 • เบี้ยเลี้ยงกรณีไปปฏิบัติงานที่ต่่างจังหวัด
 • โบนัสประจำปี

หมายเหตุ  ทุกตำแหน่งงาน ผู้สมัคร อยู่ในจังหวัดสมุทรปราการ หรือพื้นที่ใกล้เคียง จะ ได้รับกำรพิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้ที่สนใจจะร่วมงานกับเรา  สมัครด้วยตนเอง หรือส่งประวัติพร้อมรูปถ่ำย/หลักฐานการศึกษา มาทาง JobsDB

Fourtier Consultants Co., Ltd.

99/2 Moo. 8, T. Bang Mueang,A. Mueang Samut Prakan

Samut Prakan 10270

  Tel : 02-105-4608

Additional Information

Career Level
Entry Level
Qualification
Degree
Years of Experience
2 years
Job Type
Full Time

Company Overview

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด เกิดจากการรวมตัวของผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม นักวิชาการสิ่งแวดล้อม วิศวกรสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีประสบการณ์ และผลงานมากกว่า 20 ปี ให้บริการที่ปรึกษา และจัดทำรายงานสิ่งแวดล้อมต่างๆ หลากหลายด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในงานด้านนิคมอุตสาหกรรม โรงงานอุตสาหกรรม และโรงไฟฟ้า เป็นต้น

Additional Company Information