Urban Way Company Limited

ธุรการ จัดซื้อ / เอกสาร/ธุรการ จัดซื้อ / เอกสาร

Urban Way Company Limited
THB 13,000 - THB 20,000 /month
Posted on 08 Mar 2021

ธุรการ จัดซื้อ / เอกสาร/ธุรการ จัดซื้อ / เอกสาร

Urban Way Company Limited

Job Highlights

  • วางแผนควบคุมการสั่งซืื้อ ดูแล Stock
  • จัดเก็บเอกสารและบันทึกข้อมูล ที่เกี่ยวข้องบัญชี
  • ควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุ/อุปกรณ์สำนักงาน จัดเตรียม

Job Description

เจ้าหน้าที่ธุรการ 2ตำแหน่ง

หน้าที่และความรับผิดชอบ
- วางแผนควบคุมการสั่งซื้อ ดูแล Stock และจัดเก็บเอกสารและบันทึกข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อ
• ควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุ/อุปกรณ์สำนักงาน และจัดเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งาน
- ประสานงานกับลูกค้าโครงการและทีมงานภายในบริษัท
คุณสมบัติ:
• อายุไม่เกิน 22-30 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ทำงาน 1-2 ปี ด้านงานธุรการ
• มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Ms.Excel, Word
• รักงานบริการ มีทัศนคติและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
• มีความละเอียดรอบคอบ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ด้านงานบริการ
• สามารถทำงานเป็นทีมได้

ปฎิบัติงานที่ จอมทอง3 จ-ส 9.00-18.00 น.
สมัครงาน โทร. 094-783-6661

Additional Information

Career Level
Entry Level
Qualification
Degree
Years of Experience
1 year
Job Type
Permanent

Company Overview

บริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญอัตโนมัติที่ให้บริการอยู่กว่า 100 โครงการทั้งในกรุงเทพ และต่างจังหวัด จึงพบปัญหาในการใช้งานของลูกบ้านทั้งต้องหาเหรียญมาใช้ในการหยอด และไม่รู้ว่าเครื่องว่างหรือไม่ก่อนลงมาซัก ทั้งบริษัทเองก็ประสบปัญหาในการแบก และแลกเหรียญจำนวนมาก

ด้วยความเชี่ยวชาญเรื่อง WIFI & SYSTEM OPERATION บริษัทจึงได้คิดพัฒนาระบบ Trendy Wash ที่เป็นระบบสั่งงานเครื่องซักผ้า อบผ้า ด้วย technology internet of thing (IOT) ซึ่งทำให้สั่งงานเครื่องซักผ้า และอบผ้าได้ผ่าน mobile application

โดยบริษัทฯ พัฒนาให้กล่องหยอดเหรียญสามารถสั่งงานได้ทั้งหยอดเหรียญ และสั่งงานผ่าน mobile application เพื่อให้ลูกบ้านสามารถเลือกได้ (smooth technology transition)

โดยได้พัฒนาให้ใช้ได้กับ LG, Sumsungและ Whirlpool ที่มีการใช้อย่างแพร่หลายในธุรกิจนี้

Additional Company Information