JMT Network Services PCL.

ที่ปรึกษาการแก้ไขหนี้ ( DA ) สาขา นนทบุรี

JMT Network Services PCL.
Salary provided
Posted on 27 Nov 2020

ที่ปรึกษาการแก้ไขหนี้ ( DA ) สาขา นนทบุรี

JMT Network Services PCL.

Job Highlights

 • ระดับการศึกษา : ม.6 - ปริญญาตรี
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • หากมีประสบการณ์ทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

Job Description

รายละเอียดงาน
 • รูปแบบงาน : งานประจำ
 • จำนวนที่รับ : 2 ตำแหน่ง
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี (ทุกเขต/อำเภอ)
 • เงินเดือน(บาท) : 10,000 - 50,000
 • วันหยุด : วันเสาร์, วันอาทิตย์
 • เวลาทำงาน : 08:30 - 17:30
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • ปฏิบัติหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการแก้ไขหนี้ให้กับลูกค้ากลุ่มซื้อหนี้ All Product ( NON & Legal )
 • วางแผนการเข้าพบลูกค้า นำแผนงานเข้าระบบ Mobile Application และเข้าพบลูกค้าตามแผนงานที่กำหนด
 • เข้าพบลูกค้าสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าเพื่อให้ผลงานบรรลุเป้าหมาย โดยติดต่อทำความรู้จักสร้าง ความสัมพันธ์กับลูกค้าที่ได้รับมอบหมายทุกราย แจ้งรายละเอียดภาระหนี้ ข้อดีของการแก้ไขหนี้ และผลเสียของการมีภาระหนี้คงค้าง
 • ใช้ระบบ Mobile Application ในการบันทึกผลการลงพื้นที่เข้าพบลูกค้า
 • ปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายของบริษัท และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติ
 • เพศ : ไม่ระบุ
 • อายุ(ปี) : 20 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ม.6 - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : ไม่ระบุ
 • อื่นๆ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
คุณสมบัติเพิ่มเติม
 • หากมีประสบการณ์ทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
สวัสดิการ
 • ประกันสังคม
 • สวัสดิการอื่นๆ
 • ค่าคอมมิชชั่น
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ฯลฯ

Additional Information

Career Level
Entry Level
Qualification
High School Certificate
Years of Experience
N/A
Job Type
Full Time, Permanent

Company Overview

JMT Network Services PCL.
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จํากัด (มหาชน) เป็นผู้ให้บริการติดตามเร่งรัดหนี้สินทั้งในส่วนที่เป็นหนี้ด้อยคุณภาพและรับจ้างติดตามหนี้ครอบคลุมทุกประเภท เช่น สินเชื่อส่วนบุคคล บัตรเครดิต เช่าซื้อ สินเชื่อที่อยู่อาศัย และค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ รวมถึง ฟ้องร้องคดี สืบทรัพย์ และบังคับคดีทั่วประเทศไทย โดยเปิดดำเนินการมาแล้วกว่า 2 ทศวรรต
เจเอ็มที ประกอบธุรกิจ 2 ประเภทหลัก ได้แก่  
 • ธุรกิจให้บริการติดตามเร่งรัดหนี้ โดยบริษัทให้บริการแก่ผู้ว่าจ้างที่เป็นสถาบันการเงิน และผู้ประกอบการต่างๆ อาทิเช่น ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา อิออน ธนสินทรัพย์ โตโยต้า มอเตอร์ เป็นต้น ซึ่งประสงค์จะให้บริษัทฯ ติดตามและดำเนินการให้ลูกหนี้ของผู้ว่าจ้างชำระคืนหนี้ ขอบเขตการให้บริการ ครอบคลุมถึงการรับจ้างติดตามและจัดเก็บหนี้ รวมถึงงานด้านกฎหมาย ได้แก่ ฟ้องและสืบทรัพย์คดี  
 • ธุรกิจบริหารหนี้ด้อยคุณภาพ โดยซื้อหนี้ด้อยคุณภาพจากสถาบันการเงิน หรือบริษัทต่างๆ อาทิเช่น ธนาคารธนชาต แคปปิตอลโอเค ธนบรรณ อีซี่ บาย เป็นต้น และนำมาบริหารจัดเก็บหนี้
ทั้งนี้ เจเอ็มที ยังมีบริษัทในเครือ อีก 2 บริษัทคือ 
 • บริษัท บริหารสินทรัพย์ เจ จํากัด เป็นบริษัทที่มีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ ทั้งในส่วนของงานปรับปรุงโครงสร้างหนี้ งานบริหารจัดการ และจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย  เรามุ่งเน้นให้มีการเจรจาปรับปรุงโครงสร้างหนี้กับลูกหนี้เป็นอันดับแรก คำนึงถึงความสามารถ ในการชำระหนี้ของลูกหนี้ รวมถึงร่วมปรึกษาหารือให้ได้ข้อยุติภายใต้แนวทางที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ลูกหนี้ที่มีศักยภาพสามารถดำเนินการชำระหนี้ได้ 
 •  บริษัทเจ อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์ จำกัด ดำเนินธุรกิจเป็นนายหน้าประกันภัยประเภทวินาศภัย และประกันชีวิต  

Additional Company Information