บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด

ช่างเทคนิคซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า PLC-โรงผลิตกระป๋องACM

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
Salary provided
Posted on 14 Apr 2021

ช่างเทคนิคซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า PLC-โรงผลิตกระป๋องACM

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด

Job Highlights

 • ปวส. สาขาช่างเทคนิค,เครื่องกล,ช่างไฟฟ้า, ช่างยนต์
 • ประสบการณ์ขั้นต่ำ 2 ปีใน PLC หรือไฟฟ้า
 • สามารถทำงานเป็นกะได้กระตือรือร้นและอดทน

Job Description

รายละเอียดของงาน:

 • ซ่อมแซมแก้ไขปัญหาของเครื่องจักรอัตโนมัติ PLC เมื่อเครื่องจักรหยุดทำงานเนื่องจากระบบไฟฟ้ามีปัญหาฯ
 • ดูแลการเบิกอะไหล่ไฟฟ้า
 • จัดทำรายงานปัญหาและกำหนดแผนซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องจักร PM เพื่อแก้ไขปัญหา

คุณสมบัติผู้สมัคร:

 • เพศชาย อายุ 25 -30 ปี
 • วุฒิ ปวส. สาขาช่างเทคนิค,เครื่องกล,ช่างไฟฟ้า, ช่างยนต์ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ขั้นต่ำ 2 ปีใน PLC หรือไฟฟ้า
 • สามารถทำงานเป็นกะได้กระตือรือร้นและอดทน
 • สามารถอ่านแผนภาพวงจรไฟฟ้า
 • มีความละเอียดรอบคอบ และกระตือรือร้นในการทำงาน และสามารถยืดหยุ่นเวลาในการทำงาน
 • ทนสภาวะความกดดันได้ดี สามารถปฎิบัติงานล่วงเวลาได้ตามมอบหมาย
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

สถานที่ปฏิบัติงาน: ตำบลพิมพา อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

สวัสดิการ:

 •  โบนัสประจำปี
 • ปรับเงินประจำปี
 • ประกันกลุ่มสุขภาพ
 • ประกันชีวิต/ประกันอุบัติเหตุ
 • สิทธิการลากรณีพิเศษ
 • เงินกรณีพิเศษ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

CONTACT US
Carabao Tawandang Co., Ltd.
393 Silom Building, 10th Floor, Bangrak, Bangkok 10500

Additional Information

Career Level
Entry Level
Qualification
Diploma of High Vocational Education
Years of Experience
2 years
Job Type
Full Time, Permanent
Job Functions

Company Overview

“บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นกลุ่มบริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มบำรุงกำลัง “คาราบาวแดง” และเครื่องดื่มเกลือแร่ “Start Plus”  บริษัทฯมีโรงงานผลิตเครื่องดื่มและขวดแก้ว และมีหน่วยงานจัดจำหน่ายของตนเอง และเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (CBG) บริษัทฯมีอัตราการเจริญเติบโตทางธุรกิจทั้งรายได้และกำไรสุทธิที่ดีมาตลอด  จึงมีความต้องการหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์มาร่วมงานกับเรา

Additional Company Information

Industry
Food and Beverage / Catering