Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 17,851 jobs
  บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)'s logo

  MARKETING/เจ้าหน้าที่การตลาด

  บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
  Bangkok
  • จัดหาข้อมูลค่าระวางเรือ และ SERVICE สำหรับงาน
  • ประสานงานกับฝ่ายต่างๆในเรื่องของราคา Booking
  • สื่อสารภาษาอังกฤษได้
  Chumporn Palm Oil Industry Public Company Limited (CPI)'s banner
  Chumporn Palm Oil Industry Public Company Limited (CPI)'s logo
  Sathorn
  • ประสบการณ์โรงงาน การวิเคราะห์และวางแผนอัตรากำลังพล
  • ชำนาญด้านการสรรหา และคัดเลือกพนักงานไทยและต่างด้าว
  • มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน แรงงานสัมพันธ์และกิจกรรม
  Living Mobile Company Limited's banner
  Living Mobile Company Limited's logo
  HuaykwangTHB 13K - 20K /month
  • มีทักษะในการสื่อสาร มีใจรักงานบริการ
  • เวลาการทำงานมีการหมุนเวียนวันหยุด
  • สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้
  Chumporn Palm Oil Industry Public Company Limited's banner
  Chumporn Palm Oil Industry Public Company Limited's logo

  CPI Management Trainee (CMT) ด่วน !!!

  Chumporn Palm Oil Industry Public Company Limited
  Chumphon
  • Management Trainee-นักศึกษาจบใหม่ปริญญาตรี / โท
  • สาขาบัญชี บริหารธุรกิจ การเงิน การตลาด โลจิสติกส์
  • สาขาวิศวกรรมเคมี (ประจำชุมพร)
  Ohmpiang Marketing's banner
  Ohmpiang Marketing's logo
  BangnaTHB 10K - 13K /month
  • ประสบการณ์ทำงาน 1-5 ปี
  • อัตราจ้าง 10,000 - 13,000 บาท
  • เน้นงานตอบคำถามลูกค้าทาง online
  บริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด's banner
  บริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด's logo

  เจ้าหน้าที่ธุรการงานอะพาร์ตเมนต์

  บริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด
  Thanyaburi
  • สามารถทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ได้
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ในงานธุรการทั่วไป
  • ปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.75
  Next