• ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน
 • อายุไม่เกิน 32 ปี
 • บุคลิกภาพดี มีทักษะในการเจรจาต่อรอง

32 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน
 • อายุไม่เกิน 36 ปี
 • บุคลิกภาพดี มีทักษะในการเจรจาต่อรอง

32 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Experienced in any sales function
 • Knowledge in electrical product
 • Able to communicate in English

32 mins ago

THB16k - 20k /month

Applied
 • Degree in Electrical/Mechatronic/Related Engrg
 • 4 Yrs Experience/Background as Sales Engineer
 • Basic Knowledge of HMI/SCADA and IT System

33 mins ago

 

Applied
 • restaurant supervisor
 • cafe supervisor
 • restaurant manager

35 mins ago

 

Applied
 • UX Research with Strong Analytical Skill
 • UX Research with Quantitative & Qualitative Method
 • Be part of Consulting Team, Work With Big Brands

36 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • 4 years of directly relevant exp. in Fixed Asset
 • Must be detail-oriented, well-organized
 • Ability to work in a team environment

37 mins ago

 

Applied
 • ผู้จัดการเฟรนไชส์, ทำแผนการตลาด
 • วุฒิปริญญาตรี อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • รายได้ดี สวัสดิการดี

40 mins ago

 

Applied
 • Sustainable Development
 • เจ้าหน้าที่พัฒนาความยั่งยืน
 • สิ่งแวดล้อม

41 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงิน กฎหมาย วิศวกร IT
 • มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ด้านโปรแกรมระบบ ERP

42 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Flexible to reloacted.
 • Understand Japanese culture.
 • Able to driving a car.

42 mins ago

THB30k - 45k /month

Applied
 • Work at Eastern Seaboard, Rayong area
 • Hands-on, work as individual contribute
 • Fluent in English verbal and written

44 mins ago

THB90k - 160k /month

Applied
 • Male / Female, age 27 - 35 years old
 • Bachelor degree or higher in Business Admin
 • 3 years experience in Marketing, trade marketing

45 mins ago

THB25k - 45k /month (includes high commission)

Applied
 • A positive, can-do attitude.
 • 5 or more years of relevant work experience.
 • Primarily focused on Spring Boot and Spring Cloud.

46 mins ago

 

Applied
 • Bachelor's Degree or higher in Computer Science
 • Ability to communicate in English
 • Minimum 3-year experience in application support

46 mins ago

 

Applied
 • programming with C# .Net or JAVA
 • customer requirements
 • Application development

47 mins ago

THB30k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • Design, Build & Deploy scalable software system
 • Coding in Java/Spring/Big data using apache spark
 • API design/Performance optimization/System design

48 mins ago

 

Applied
 • Excellent command of English
 • Able to work with stakeholders
 • Able to handle multitasking

49 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Scalable multi-clouds platform (AWS/GCP)
 • Docker/LXC, Openshift/Kubernetes/Mesos/ECS/etc.
 • Java, Python, Groovy, etc.

49 mins ago

 

Applied
 • BOI
 • Import Export
 • sales coordinator

50 mins ago

 

Applied
 • Manage General Admin and/or Facility Management
 • Experience in GA & FM from manufacturing business
 • Good command in English both speaking and writing

50 mins ago

 

Applied
 • Gather ideas and requirements from stakeholders
 • Design & Build a system for automatic discovery
 • Design & Build containerize on a Kubernetes

51 mins ago

 

Applied
 • Develop technical infrastructure solutions
 • Provide technical consultancy
 • Assess, document current state and define target

51 mins ago

 

Applied
 • Provide 2nd level of application support
 • Good command of English
 • Linux, Unix, Prometheus, Grafana

51 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree and above in Information Technology
 • knowledgeable in UNIX, Window 2003 Server
 • Conduct the Risk Assessment

51 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree Chemical/Electrical/Mechanical
 • At least 3 years experience improving/maintaining
 • Experience with design or construction of chemical

51 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิม.6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • มีรถยนต์ส่วนตัว และสามารถออกพบลูกค้าได้

52 mins ago

 

Applied
 • วุฒิม.6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • มีรถยนต์ส่วนตัว และสามารถออกพบลูกค้าได้

52 mins ago

 

Applied
 • วุฒิม.6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • มีรถยนต์ส่วนตัว และสามารถออกพบลูกค้าได้

53 mins ago

 

Applied
 • วุฒิม.6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • มีรถยนต์ส่วนตัว และสามารถออกพบลูกค้าได้

53 mins ago

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • ประสบการณ์ขั้นต่ำ 0-1 ปี

53 mins ago

 

Applied
 • Bachelor in Business Administration or related.
 • Good English, Positive thinking, Service mind
 • Good Computer skill (Word, Excel, PowerPoint)

53 mins ago

 

Applied
 • วุฒิม.6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • มีรถยนต์ส่วนตัว และสามารถออกพบลูกค้าได้

53 mins ago

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการจัดการทรัพยากรบุคคล
 • ประสบการณ์ 0-2 ปี ในด้านระบบงานบริหารค่าตอบแทน
 • สามารถใช้งาน Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

53 mins ago

 

Applied
 • Technical Project Management
 • Strong command of English language
 • Highly organized with vendors management skills

53 mins ago

 

Applied
 • Master or Bachelor degree in Law (LL. B/LL.M)
 • Experiences in banking and financing institution
 • Well understanding of banking products

53 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิม.3 หรือเทียบเท่าขึ้นไป
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • มีการสื่อสารที่ดีในด้านทักษะการเจรจาต่อรอง

54 mins ago

Base salary + high commission

Applied
 • Explore new business channel
 • Flexible, mature, multitasking
 • Experience in content platform business

54 mins ago

 

Applied
 • Technical documents for product specifications
 • Design product’s system architecture
 • Coordinate with another teams

54 mins ago

 

Applied
 • Exp with Customer Database Management & Analytics
 • Exp with E-Mail Marketing, Website Management
 • Skill of digital Channel and Tools (Google)

55 mins ago

 

Applied
 • Record Invoices in the Accounting System
 • Keep Track of All Expenditures & Outgoing Payments
 • Involved in Continuous Improvement Payment Process

56 mins ago

 

Applied
 • 3 years of experience as web designer
 • Have portfolio to prove your design sense and skil
 • Conversational level of English

57 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • degree or higher in Mechanical Engineering
 • 3-10 years experience in related industries
 • Having experience with plant improvement

57 mins ago

 

Applied
 • Beauty Retails
 • Category Management
 • International Company

58 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • สามารถใช้โปรแกรม Photoshop, Illustrator
 • มีประสบการณ์ด้านสายงานรองเท้า

59 mins ago

 

Applied
 • Develop online merchandising and promotion
 • Build strong partnership with brand and supplier
 • Fluent in Chinese and English Communication

59 mins ago

 

Applied
 • R&D Specialist - Food
 • Production Development Technologist - Food
 • Good in English Command

59 mins ago

 

Applied
 • Quality Specialist
 • Food Manufacturer
 • Good in English Commad

59 mins ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ม.3, ม.6 , ปวช.-ปวส.
 • เข้าบริษัทเดือนละ 2 ครั้ง
 • มีประสบการณ์ด้านการขายสินค้า

59 mins ago

 

Applied
 • Bachelor or Master degree related to Engineering
 • Able to communicate effectively in English
 • Microsoft office, Power point, Presenting program

1 hour ago

Salary negotiable

Applied