Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 18,194 jobs
  Wattana
  • สามารถใช้ Facebook Page, [email protected] ได้อย่างคล่องแคล่ว
  • ชอบงานขาย สามารถสื่อสารให้ผู้คนมั่นใจได้
  • มีความรู้ช่องทางการตลาดออนไลน์
  บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)'s logo

  MARKETING/เจ้าหน้าที่การตลาด

  บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
  Bangkok
  • จัดหาข้อมูลค่าระวางเรือ และ SERVICE สำหรับงาน
  • ประสานงานกับฝ่ายต่างๆในเรื่องของราคา Booking
  • สื่อสารภาษาอังกฤษได้
  Living Mobile Company Limited's banner
  Living Mobile Company Limited's logo
  HuaykwangTHB 13K - 20K /month
  • มีทักษะในการสื่อสาร มีใจรักงานบริการ
  • เวลาการทำงานมีการหมุนเวียนวันหยุด
  • สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้
  Chumporn Palm Oil Industry Public Company Limited's banner
  Chumporn Palm Oil Industry Public Company Limited's logo

  CPI Management Trainee (CMT) ด่วน !!!

  Chumporn Palm Oil Industry Public Company Limited
  Chumphon
  • Management Trainee-นักศึกษาจบใหม่ปริญญาตรี / โท
  • สาขาบัญชี บริหารธุรกิจ การเงิน การตลาด โลจิสติกส์
  • สาขาวิศวกรรมเคมี (ประจำชุมพร)
  Ohmpiang Marketing's banner
  Ohmpiang Marketing's logo
  BangnaTHB 10K - 13K /month
  • ประสบการณ์ทำงาน 1-5 ปี
  • อัตราจ้าง 10,000 - 13,000 บาท
  • เน้นงานตอบคำถามลูกค้าทาง online
  Gadgetstory Co., Ltd.'s banner
  Gadgetstory Co., Ltd.'s logo

  Cameraman / Editor

  Gadgetstory Co., Ltd.
  Pathumwan
  • มีประสบการณ์การตัดต่อ สร้างสรรค์ VDO ในรูปแบบต่างๆ
  • สร้างสรรค์ในการลำดับภาพ เล่าเรื่องด้วยภาพได้ดี
  • สามารถใช้โปรแกรมตัดต่อ Premier Pro, Adobe PS ฯลฯ
  Chumporn Palm Oil Industry Public Company Limited (CPI)'s banner
  Chumporn Palm Oil Industry Public Company Limited (CPI)'s logo
  Sathorn
  • ประสบการณ์โรงงาน การวิเคราะห์และวางแผนอัตรากำลังพล
  • ชำนาญด้านการสรรหา และคัดเลือกพนักงานไทยและต่างด้าว
  • มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน แรงงานสัมพันธ์และกิจกรรม
  Next