• 1. อย่างน้อย 1 ปี ด้านกฎหมายแรงงาน แรงงานสัมพันธ์
  • 2. เคยใช้โปรแกรม Pinwin
  • 3. มีความรู้เกี่ยวกับสวัสดิการของพนักงาน

15-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.