• มีประสบการณ์ในด้านบริหารทรัพยากรบุคคล 2 ปีขึ้นไป
  • สื่อสารภาษาอังกฤษได้
  • มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน

30-Oct-20

Salary negotiable

Applied
  • 5+ years in Human resources functions
  • Specialises in compensation & benefit
  • Good command in English

23-Oct-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?