• งานบุคคล-สรรหา
 • ปวส. ถึง ปริญญาตรี ด้านทรัพยากรมนุษย์
 • จัดทำฐานข้อมูลเงินเดือน ,การทำเอกสารต่างด้าว

17-Aug-17

 

Applied
 • recruitment & HR process
 • Improve environment
 • result &detail-oriented

16-Aug-17

THB20k - 25k /month

Applied
 • เพศหญิง อายุ 30-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

15-Aug-17

 

Applied
 • Employee Relation
 • ER
 • HR Officer

14-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.