• บริหารงานบุคคล คิดเงินเดือน สรรหา ว่าจ้าง
  • ดูแลงานด้านเอกสารธุรการ
  • ประสบการณ์ในสายงาน 10 ปี ขึ้นไป

23-Sep-17

 

Applied
  • เพศชาย / หญิง
  • อายุ 20 ปี ขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษา ม.6 - ปริญญาตรี

23-Sep-17

 

Applied
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
  • รับผิดชอบงานทรัพยากรบุคคล
  • ช่วยเตรียมข้อมูล Time Attendance

23-Sep-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.