• เป็นผู้นำ และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
  • สามารถวางแผนและสร้างกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์
  • มีประสบการณ์ด้านงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

1 hour ago

THB45k - 55k /month (negotiable)

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?