• ประสบการณ์งานบริหารทรัพยากรบุคคล 2 ปีขึ้นไป
  • มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน
  • มีความคิดสร้่างสรรค์

14-Aug-17

 

Applied
  • ปริญญาตรี - ปริญญาเอก
  • บริหารงานบุคคลทั้งหมด
  • ประสบการณ์ 3 - 5 ปีขึ้นไป

14-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.