• เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
  • ปวช. - ปวส. สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
  • มีความขยันอดทน ตั้งใจทำงาน

11 hours ago

 

Applied
  • ปริญญาตรี วิศวะไฟฟ้า
  • ประสบการณ์เกี่ยวกับการทำไฟฟ้าโครงการ 1 ปีขึ้นไป
  • ออกแบบการวางระบบไฟฟ้า

22 hours ago

 

Applied
  • จบปริญญาตรี วิศวไฟฟ้า
  • มีประสบการณ์ในการทำงาน 3 ปี ขึ้นไป
  • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้

16-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.