• ซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า
  • ชาย อายุ 21 ปีขึ้นไป มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง
  • ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือสูงกว่า สาขาไฟฟ้า

19-Sep-17

 

Applied
  • ซ่อมบำรุงและดูแลรักษาเครื่องจักร
  • ชาย อายุ 21 ปีขึ้นไป มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง
  • ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือสูงกว่า สาขาไฟฟ้า

19-Sep-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.