• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
  • มีประสบการณ์วางระบบงานก่อสร้างด้านอสังหาริมทรัพย์
  • ทำงาน 6 วัน หยุดวันธรรมดา

22-Aug-19

 

Applied
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี-โท
  • สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์/วิศวกรรมการวัดคุม
  • มีประสบการณ์การทำงานทางด้านระบบงานซ่อมบำรุง

22-Aug-19

Salary negotiable

Applied
  • Experience in automotive, robotics, welding
  • Attract new and existing customers in Automative
  • Communication skill in English language

22-Aug-19

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?