• มีความรู้ ไฟฟ้า , อิเล็กทรอนิกส์ , เครื่องกล
 • มีรถยนต์ส่วนตัว
 • มีผลตอบแทนจากยอดขาย

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Electrical, Mechanical Engineering
 • At least 2-3 years experience in related filed
 • Own car

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Electrical, Mechanical Engineer
 • At least 2-3 years experience in related filed
 • Own car

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีความรู้พื้นฐานด้าน ไฟฟ้า , อิเล็กทรอนิกส์
 • เพศชาย/หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • สามารถทำงานเขต สมุทรปราการ

5 hours ago

 

Applied
 • Petroleum Department
 • Technical, Maintenance, Engineering
 • Home appliances

17 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • เพศชายอายุ 30 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์เรื่องซ่อมบำรุงเครื่องจักร5 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาเครื่องกลไฟฟ้า/สาขาอิเล็กทรอนิกส์

23-Aug-17

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Degree or Master Degree in Electrical
 • Support machine & process improvements
 • Fresh Graduated or having experiences > 3 years

23-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • ประเมินวัสดุโดยประมาณจากแบบร่าง
 • สามารถออกแบบวงจรไฟฟ้าได้
 • มีความรู้ด้านไฟฟ้ากำลัง อุปกรณ์ไฟฟ้า

23-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ประเมินวัสดุโดยประมาณจากแบบร่าง
 • ปวส.-ปริญญาตรี สาขาวิชาไฟฟ้า,อิเล็คทรอนิคส์

23-Aug-17

 

Applied
 • ออกแบบวงจรไฟฟ้าของตู้คอนโทรล
 • ประเมินวัสดุโดยประมาณจากแบบร่าง
 • สามารถออกแบบวงจรไฟฟ้าได้

23-Aug-17

 

Applied
 • เพศหญิง/ชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • ประสบการณ์ในการขายงานรางและตู้สวิทซ์บอร์ด

23-Aug-17

 

Applied
 • Electrical Power
 • PLC Engineer
 • Electrical Engineer

23-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female, Age not over 30 years old.
 • Experience in the precision measurement machine
 • Experiences the presentation in the program

23-Aug-17

 

Applied
 • Male or Female Thai nationality.
 • Experienced in Electrical and electronic parts.
 • Experienced in SMT technician more than 5 years.

23-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • 35 - years, Male or Female Thai nationality.
 • Experienced in Electrical and electronic parts.
 • Experienced in SMT technician more than 10 years.

23-Aug-17

Salary negotiable

Applied

Quality Engineer

Abatek (Asia) Co., Ltd.

Bangkok Area - Samutprakarn

 • Bachelor’s degree in Industrial or Mechanical
 • Knowledge of Quality Management System, ISO
 • Good command of English

22-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้เกี่ยวกับPLC, ระบบควบคุมไฟฟ้า
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

22-Aug-17

 

Applied
 • Thai nationality,
 • 10 yrs. in IT Infrastructure & Project Management
 • Degree in Network/Telecom/Computer Engineering,

22-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Demonstrate, installation and maintenance.
 • Knowledge of electronic and electricity.
 • service

22-Aug-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 21 - 35
 • ระดับการศึกษา : ปวช. - ปวส.
 • ดูแลรับผิดชอบดูงานไฟฟ้าในโรงงาน

21-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 28 - 35 ปี
 • มีประสบการณ์ ออกแบบไฟฟ้าระบบไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการพูด อ่าน และเขียนได้

21-Aug-17

 

Applied
 • Electrical maintenance duty for machines
 • Control schedule of maintenance
 • Have to work on weekend sometimes

21-Aug-17

 

Applied
 • Electrical engineering
 • PM machine and monitoring top 3 m/c downtime
 • 6 wk, insurance, fix bonus, provident fund

21-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in Mechanical, I.E., Electrical
 • Project Management, Estimate Cost, Machine install
 • Program MS Project, AutoCAD will be advantage.

21-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in engineering
 • Thai Nationality
 • Affinity for automotive

18-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Electrical Mechanical
 • 0-1 years’ experience in Quality Engineering.
 • Knowledge in ISO/TS16949

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Industrial Engineering
 • LEAN
 • IE Methods

17-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelors or Master’s Degree in Engineering
 • 3-5 years experience in manufacturing (automotive)
 • Good command of English

16-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • ประจำที่สาขาบางปู จ.สมุทรปราการ
 • งานซ่อมบำรุงและดูแลเครื่องจักร
 • มีประสบการณ์ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม 1- 2 ปี

16-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • จบการศึกษา ปวส. ขึ้นไป สาขาช่างไฟฟ้า ,โยธา
 • มีรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ส่วนตัว พร้อมใบขับขี่ถ
 • สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัด และย้ายสถานที่ทำงาน

15-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์การทำงาน มาอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
 • มีใบประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมจากสภาวิศวกรไฟฟ้า
 • มีรถยนต์ส่วนตัวพร้อมใบขับขี่และทำงานต่างจังหวัดได้

15-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor in Engineering
 • Able to use AutoCAD
 • Have own car with license and travel upcountry

15-Aug-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.