• วุฒิ ปวส./ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า,อิเล็กทรอนิกส์
 • มีประสบการณ์ 1-3 ปีขึ้นไป ด้านงานระบบไฟฟ้า
 • ควบคุมตรวจสอบงานจัดซื้อ และงานซ่อมแซม

02-Apr-20

 

Applied
 • วุฒิ ปริญญาตรี สาขาโยธา ,ก่อสร้าง
 • มีประสบการณ์ ด้านงานจัดตั้งนิติบุคคล
 • สามารถทำงาน6 วันได้

02-Apr-20

 

Applied
 • เพศชายอนุปริญญาหรือปริญญาตรีสาขาไฟฟ้า / เครื่องมือ
 • สามารถทำงานในต่างจังหวัดได้
 • สามารถใช้ MS, AutoCad ได้

02-Apr-20

Base salary + high commission

Applied
 • Experience 5 Year
 • Bachelor'Degree
 • Salary

01-Apr-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?