• จบปริญญาตรีทางการตลาด, วิทยาศาสตร์
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีในการขายสินค้าอุตสาหกรรม
 • มีรถยนต์/ใบขับขี่ พร้อมในการปฏิบัติงาน

21-May-20

Salary negotiable

Applied
 • MSc or BSc in Mechanical Engineering
 • Excellent English written and spoken
 • Problem solving attitude

20-May-20

Salary negotiable

Applied
 • experience in PLC (Mitsubishi brand)
 • Can command on PLC and Robot function
 • Experience in PLC for Automation function

20-May-20

 

Applied
 • In-depth knowledge of SMT technology and PCBA
 • Minimum 5 years' related experience in PCBA
 • Good command in English

19-May-20

 

Applied
 • Male or Female, 25-35 Yrs Old
 • Degree or higher in Mechanical, Electrical, Etc
 • Good Knowledge in PLC Program (Mitsubishi/Related)

19-May-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Desired 5 years in a Electrical, power electronics
 • Bachelor’s degree in Electrical Engineering
 • Fluency in English and Thai preferred

19-May-20

Salary negotiable

Applied