• วุฒิ ปริญญาตรี สาขาโยธา ,ก่อสร้าง
  • มีประสบการณ์ ด้านงานจัดตั้งนิติบุคคล
  • สามารถทำงาน6 วันได้

4 hours ago

 

Applied
  • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า, เครื่องกล
  • มีประสบการณ์งานซ่อมบำรุงในโรงงาน 1-2 ปี
  • มีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิต, เครื่องจักร

31-Mar-20

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?