• ชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ปวส. สาขาช่างกล ช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องกล
 • ซ่อมระบบช่วงล่างอย่างน้อย 2 ปี

4 hours ago

 

Applied
 • Male / Female, Thai nationality age 22 - 28 years
 • Bachelor’s Degree in Electrical Engineer
 • Minimum 0 - 2 years experience

4 hours ago

 

Applied
 • Male, 35 years up
 • Bachelor or Master Degree in Electrical
 • Minimum 5-7 years’ supervisory

4 hours ago

 

Applied
 • Male/Female age between 27-35 years
 • Bachelor degree or higher in Mechatronic
 • 4 year’s experience for process

4 hours ago

 

Applied
 • Die and Tool and Metal add design and Stamping
 • Jig and Fix and solid work
 • Progressive and die

4 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • จบปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็คทรอนิกส์
 • เพศชาย
 • อายุ 23 ปีขึ้นไป

4 hours ago

 

Applied
 • วุฒิ ปวช. ขึ้นไป (ช่างไฟฟ้า,อิเล็คทรอนิค ,โลหะกา
 • มีประสบการณ์ด้านงานชุบจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้เครื่องมือวัดละเอียดได้

4 hours ago

 

Applied
 • Thai Safety Professional license is required.
 • 7 year’s + working experiences in a large MFG
 • Safety Standard , ISO 14001&OHSAS 18001, PPE etc.

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย
 • วุฒิ ม.6 ขึ้นไป
 • ขยันสู้งาน มีความอดทน เข้ากับผู้อื่นได้

4 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Instrument , Electronic
 • Male / Female not over 30 years
 • Experience in sales 1-3 years

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • อายุ 20-30 ปี
 • ปวช. ขึ้นไปสาขาเทคนิคการผลิตสาขาเขียนเเบบเครื่องกล
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 1-2 ปี

4 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย
 • วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี สาขาช่างไฟฟ้า
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

4 hours ago

 

Applied
 • Technical support for Waterjet cutting technology
 • English above IELTS 5 / TOEFL 50 required
 • CNC, Waterjet, Laser, PLC or Robot experience

4 hours ago

 

Applied
 • ปฏิบัติงานเป็นช่างเทคนิคประจำฝ่ายผลิต
 • ซ่อมบำรุงระบบเครื่องกลโรงงาน เครื่องจักรในไลน์ผลิต
 • งานเชื่อมทั่วไป

4 hours ago

 

Applied
 • สามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นในการสื่อสารได้ดี
 • ระดับภาษาญี่ปุ่น N3 ขึ้นไปจะได้รับการพิจารณา
 • มีไหวพริบดี แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

4 hours ago

 

Applied
 • Experience in leading a team and/or Project 3 yr.
 • Experience in initiating, planning, executing
 • Fluent in English

4 hours ago

 

Applied
 • อายุไม่เกิน 40 ปี
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ในการออกแบบ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Mature and logical thinking
 • Bachelor or upper degree in Mechanical
 • 5-10 years working experience in maintenance

4 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Engineering
 • Experience of electronic manufacturing services
 • Quoting materials for bidding new business

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Sriracha, large international electronics company
 • Experience in Quality role at least 5 years
 • Customer quality engineer experience is advantage

4 hours ago

THB45k - 55k /month

Applied
 • •At least 2 years Technology Course graduate in E
 • 4 to 5 years working experience in a semiconductor
 • •Familiar or with experience handling final test

4 hours ago

 

Applied
 • B.Eng or higher in Electrical or Mechanical
 • Good leadership & communication skills
 • Support Sourcing team to audit new suppliers.

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s or higher degree in Engineering
 • Electrical Automation, Elector-mechanical
 • 5 year of experiences within a FMCG

4 hours ago

 

Applied
 • วางแผนระบบปฎิบัติงานในส่วนของการซ่อมบำรุง
 • ชาย อายุ 20-32
 • ปวช ปวส

4 hours ago

 

Applied
 • วางแผนระบบปฎิบัติงานในส่วนของการซ่อมบำรุง
 • ชาย อายุ 20-32
 • ปวช ปวส

4 hours ago

 

Applied
 • Male or Female under 35 years old
 • Degree/Diploma in related fields
 • Good problem solving and analytical skills

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ปริญญาตรีเครื่องกล/ไฟฟ้า/ระบบควบคุมเครื่องมือวัด
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน 2 ปีขึ้นไป

4 hours ago

THB20k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • เพศ ชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ปริญญาตรีเครื่องกล/ไฟฟ้า/ระบบควบคุมเครื่องมือวัด
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน 2 ปีขึ้นไป

4 hours ago

THB20k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • ensure all automation work meet technical standard
 • B.Eng.(Electrical Engineering) or higher
 • Good command of English

4 hours ago

 

Applied
 • Experience in new set up plant
 • Good command of English
 • HVAC, Utilities and Water treatment

4 hours ago

 

Applied
 • Quality, Engineer, IC
 • Seminconductor, Bangkok, Bangna
 • Automotive, TS16949, FMEA, PSDM

4 hours ago

 

Applied
 • สามารถเขียนแบบเกี่ยวกับเครื่องจักรได้
 • วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี สาขาเครื่องกล
 • มีประสบการณ์ การทำงาน เกี่ยวกับการใช้เครื่อง CNC

4 hours ago

 

Applied
 • สามารถเขียนแบบเกี่ยวกับเครื่องจักรได้
 • วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี สาขาเครื่องกล
 • มีประสบการณ์ การทำงาน เกี่ยวกับการใช้เครื่อง CNC

4 hours ago

 

Applied
 • ชาย , หญิง
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา ปวส. ถึงปริญญาตรี

4 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปวส.ไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี

12 hours ago

 

Applied
 • Degree in Engineering or related
 • Experience 2-3 years in Sale and Service
 • Able to work at Borwin area as main station

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male / Female, 21 years old up
 • Degree in Mechanical or Electrical power fields
 • 1 – 2 years’ experience in manufacturing

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male / Female, 28 - 25 years old
 • degree in Engineering : Power Electrical
 • 5-10 years in Engineer position from manufacturing

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • line design, Jig Fixture,project launch,prototyp
 • support productivity & quality improvement
 • knowledge Controlplan,PFMEA,Flowchart,SWI

19 hours ago

 

Applied
 • Automotive, Quality Tools , Six sigma , SPC, 8D
 • Quality Improvement, Industrial Process
 • Quality Engineer, Process Engineer, Quality Improv

19 hours ago

 

Applied
 • Male or female, aged over 35 years old
 • Degree or higher in a discipline of Engineer
 • Thai nationality

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in electronic
 • 8+ years experience in Quality Assurance
 • 5 years minimum Management

23 hours ago

 

Applied
 • To ensure process work at optimum level
 • Bachelor’s degree in Chemical Engineer
 • Process Engineer

23 hours ago

 

Applied
 • PCS7, DCS, Siemens S7, Network topology TCP/IP
 • Basic, VB, VBA, C, C++, Pascal
 • Instrument, Electrical

23 hours ago

 

Applied
 • Review current, continually improvise & implement
 • Bachelor Degree in Mechanical or Chemical Engineer
 • 5-10 years of maintenance experience in batch

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Responsible for providing technical engineering
 • Bachelor or higher degree in engineering
 • At least 2 years of experience factory automation

23 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Electrical, Electronic
 • 2-5 years of experience in Quality Engineer
 • Good analytical and problem-solving skills

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Electrical, Electronics, Mechatronics Engineering.
 • Experienced in Robotics or Automation.
 • Project Mmanagement.

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Process Engineer
 • Improvement Engineer
 • Production Engineer

17-Aug-17

 

Applied
 • Control and ensure product and process quality
 • Communicate with customers on quality metters
 • Drive product dppm reduction

17-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.