• ปริญญาตรี - วิศวกรรมศาสตร์ สาขา โทรคมนาคม
  • สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์-สื่อสารโทรคม
  • RF - Optical

20-Nov-19

THB25k - 45k /month (negotiable)

Applied
  • service engineer, medical instrument
  • electronic, scientific instrument
  • maintenance

17-Nov-19

Salary negotiable

Applied
  • ติดตั้งแผงsolar cell Alternative energy
  • วิศวกรไฟฟ้า electrical engineer solar power
  • วิศวกรเครื่องกลพลังงาน เดินทางต่างจังหวัด SCADA

14-Nov-19

THB35k - 45k /month (negotiable)

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?