• ควบคุมดูแลด้านประมาณราคาเพื่อประมูลงาน
 • ปริญญาตรี ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล
 • มีประสบการณ์ด้านงานประเมินราคางานสร้างเครื่องจักร

18-Aug-17

 

Applied
 • Provide maintenance service to Com & SCADA Dept.
 • Maintenance plan and prepare technical inspection.
 • Faults finding and providing rectifications.

17-Aug-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • ไม่จำกัดเพศ อายุ 25-35 ปี
 • ประสบการณ์การทำงาน 2-5 ปี

17-Aug-17

 

Applied
 • Signallling Maintenance Experience
 • Preventive & Corrective Maintenance for Signalling
 • providing rectification to all failures

15-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Direct liaison between product manager(s)
 • Execute project activities from the initiation
 • Generate engineering documentation packages

14-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor in engineering, science or any technical
 • Experience w/ renewable energy & energy management
 • Min. 2 years sales experience

11-Aug-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.