• ปริญญาตรีขึ้นไป
 • วิศวกรรมศาสตร์/วิทยาศาสตร์
 • สนใจงานด้านการวิจัย

9 hours ago

THB16k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป
 • วิศวกรรมศาสตร์/วิทยาศาสตร์
 • สนใจงานด้านการวิจัย

9 hours ago

THB16k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • การศึกษา ปวส. สาขา ไฟฟ้า-อิเลคทรอลิคส์
 • มีความรู้เกี่ยวกับระบบไฟฟ้าในโรงงาน
 • ดูแลซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าภายในโรงงาน

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Electronic, Mechatronic Engineering.
 • Design control unit for Air-conditioner.
 • Auto CAD and PCB design are require.

29-May-20

Salary negotiable

Applied
 • Degree of Electronics, Mechatronics
 • 2-6 years of experience in product development
 • Electronic circuit design and PCB circuit design

29-May-20

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Bachelor's degree of Electrical or Mechanical Engi
 • 1 year of working experience as assistant Manager
 • 5 years of working exp.as Electrical or Mechanical

29-May-20

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Electronics/Electrical
 • 5-10 Year experience in Firmware design
 • Maintain firmware for future modification

29-May-20

Salary negotiable

Applied
 • Technician Supervisor
 • ประสบการณ์ด้านงานบริการและซ่อมโทรศัพท์มือถือ 3 ปี
 • อายุ 30 - 40 ปี

28-May-20

Salary negotiable

Applied
 • ป.ตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้าหรือที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถออกแบบ-เขียนระบบไฟฟ้าควบคุมเครื่องจักร
 • ใช้ภาษาอังกฤษในระดับสื่อสารได้

28-May-20

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree in Engineering
 • Work experience in Design Jig, Solid works
 • Japanese language, JLPT N4

28-May-20

 

Applied
 • Improve Process and Assembly process
 • Failure root cause analysis and RMA.
 • Design validation, tool validation, process

27-May-20

Salary negotiable

Applied
 • Knowledge of Auto Cad, Solid work 2D,3D
 • Electrical Design Engineer
 • Switch-gear product (SWGR)

27-May-20

 

Applied
 • Bachelor degree in Mechatronics
 • Good command of English both writing and speaking
 • Experience in LED Lighting product

27-May-20

 

Applied
 • Work exp, min 7 yrs in R&D, Design Engineer
 • Knowledge of Switchboard / Switchgear / MDB Panel
 • Good command of English (business level)

26-May-20

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in electronics engineer
 • 0-3 years’ experiences in manufacturing
 • Good skill of MS Office, Internet, Email, Autodesk

26-May-20

Salary negotiable

Applied
 • Diploma in Mechanical, Electrical, Electronic
 • Have experiences in drawing, inspection part
 • Fair command of English

26-May-20

Salary negotiable

Applied
 • Experience working with machinery
 • Knowledge in the field of automation technology
 • Good knowledge of optical systems are helpful

25-May-20

Salary negotiable

Applied
 • 5 working day
 • Pathumthani
 • minimum 8 years experience

25-May-20

 

Applied
 • Software development
 • Automatic control system
 • Automation operation

25-May-20

 

Applied