• Bachelor's Degree Faculty Engineering,Electrical
 • Electronics,Automation Engineering,Control
 • Minimum 1 years related sales experience.

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ปวช. ปวส. สาขาไฟฟ้า อิเล็คทรอนิกส์ หรือสาขาอื่นท
 • สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

19 hours ago

 

Applied
 • 8-12 years Sales' experience in electric motors
 • Experience background in HVAC business
 • Engineering Education Background only

21-Aug-19

Salary negotiable

Applied
 • ฺB.Eng or higher in Electrical / Automation
 • 1-2 years of experience in Automation and Robotics
 • 1-2 years of experience in System Integration

20-Aug-19

Salary negotiable

Applied
 • Automotive, Automation Business
 • Electrical, Electrical Power,Instrumentation
 • Sales Engineer

20-Aug-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • มีใจรักงานบริการ ขยัน อดทน
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้

19-Aug-19

 

Applied
 • Sale experience in Automation / Robotics
 • Good communication and interpersonal skills
 • Have own car with valid driving license

19-Aug-19

Salary negotiable

Applied
 • ปวช.-ปวส สาขาไฟฟ้ากำลัง , อิเล็กทรอนิค
 • ประสบการณ์งานช่างอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ความเข้าใจระบบไฟฟ้าโรงงาน

16-Aug-19

 

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์ , วิทยาศาสตร์
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
 • มีทักษะด้านการขาย และมีความสามารถในการเจรจาต่อรอง

16-Aug-19

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor in any background
 • Minimum 2 years sales experience.
 • Direct or indirect sales

16-Aug-19

Salary negotiable

Applied
 • PLC, SCADA, IoT, PME
 • Ability to develop ownership opportunity
 • Ability to grow in your own field

16-Aug-19

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor in engineering
 • Proven technical project sales
 • Good command of English

16-Aug-19

Salary negotiable

Applied
 • Engineering Manager
 • Electronic engineering
 • Industrial Management

15-Aug-19

Salary negotiable

Applied