• มีสัญชาติไทย (สามารถฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาไทยได้)
 • มีความคิดสร้างสรรค์ ในการสร้างกิจกรรมการเรียนรู้
 • สามารถสอนได้ครบปีการศึกษา

01-Apr-20

Salary negotiable

Applied
 • Thai, Native or Non-Native English speaker
 • Classroom management skills and team player
 • Preference gives to those with teaching experience

01-Apr-20

Salary negotiable

Applied
 • degree from a recognised university in Hospitality
 • Experience of Internal Quality Assurance
 • Excellent communication skills, oral and written

01-Apr-20

Salary negotiable

Applied
 • Can communicate and understand English
 • Has experience in QS high rise, residential
 • Has experience in QS consultant firm before

30-Mar-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?