• เป็นกันเอง อยู่กันแบบครอบครัว รับผิดชอบต่อหน้าที่
  • เติบโตก้าวหน้า และได้พัฒนาทักษะของตัวเองในหลายด้าน
  • เพศหญิง ปริญญาตรี อายุ 20-30 ปี ใช้คอมได้และรอบคอบ

06-Mar-20

THB13k - 16k /month

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?