• จบปริญญาตรี จากสาขาที่เกี่ยวข้องหรือสายวิทย์-คณิต
  • สามารถถ่ายทอดความรู้ได้อย่างชัดเจน
  • รักเด็ก ใจเย็น ร่าเริง สดใส ยิ้มแย้ม สุภาพ

19-Aug-17

 

Applied
  • Master's degreein any field
  • At least 5 years of experience in academic
  • Good Leadership Skill

16-Aug-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.