Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-28 of 28 jobs
  Kidz Village International Kindergarten's banner
  Kidz Village International Kindergarten's logo

  Administrative Assistant to Head of School

  Kidz Village International Kindergarten
  ThaweewattanaTHB 16K - 30K /month
  • ช่วย Support งานของคุณครูใหญ่
  • ประสานงานกับคุณครูและผู้ปกครองในโรงเรียน
  • แจ้งข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับรายละเอียดของโรงเรียน
  Sasin Graduate Institute of Business Administration of Chulalongkorn University's logo

  Academic Promotion

  Sasin Graduate Institute of Business Administration of Chulalongkorn University
  Pathumwan
  • วฺฒิการศึกษาปริญญาตรี
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
  • มีประสบการณ์การทำงานในด้านที่เกี่ยวข้อง
  Inspire Learning co.,ltd's banner
  Inspire Learning co.,ltd's logo
  PathumwanTHB 25K - 35K /month
  • Female or Male / 22-30 year / Thai nationality
  • Bachelor or Master Degree
  • Highly competitive salary / [email protected]
  Top English (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  BangrakTHB 13K - 20K /month
  • มีความเข้าใจในงานบริการลูกค้า
  • มีประสบการณ์ด้านการขาย
  • สามารถสื่อสารกับลูกค้าได้ราบรื่น