• กำหนดทิศทางและกลยุทธในการพัฒนางานบริการความรู้
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์นการทำงานเกี่ยวกับบริหารจัดการ

10-Aug-17

Salary negotiable

Applied
  • ดูแลรับผิดชอบงานบริการข้อมูลความรู้สร้างสรรค์
  • มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบรรณารักษ์
  • มีประสบการณ์และความสามารถในการบริหารจัดการงาน

10-Aug-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.