• รับผิดชอบงานด้านวิชาการ งานวิจัยและนวัตกรรม
 • วางแผนระยะสั้นและระยะยาวให้สอดคล้องกับงบประมาณ
 • สามารถบริหารจัดการข้อมูลในระบบสารสนเทศ

7 hours ago

THB30k - 35k /month

Applied
 • Overseeing people development, training, career
 • Bachelor or Master’s degree in Business Admin
 • Minimum of 7 years of experience in Training

20-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • Predictive models
 • Accident and health insurance
 • Partnership management

20-Sep-17

 

Applied
 • Assist with ongoing project administration
 • Preparing grant reports and ethics applications
 • Keep track of project budgets and expenditures

19-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • Instructor of Certified Training Course
 • Knowledge of solutions
 • Good presentation skills

18-Sep-17

 

Applied
 • Coordinate with Japanese suppliers and head office
 • Translate necessary information and content
 • JLPT N2 / TOEIC 750+ will be advantage

18-Sep-17

THB45k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • Marketing Executives
 • Overseas Education Industry
 • Fresh Graduate Accepted

16-Sep-17

THB20k - 25k /month (includes high commission)

Applied
 • Minimum of a Bachelor’s degree
 • Experience in academic management
 • Experience in the culinary field

13-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • A minimum of 3 years of sales or customer service
 • Excellent written and verbal communication skills
 • Previous experience in the Education industry

13-Sep-17

Base salary + high commission

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.