• ออกแบบบทเรียนทั้งในรูปแบบวีดีโอและสื่อสิ่งพิมพ์
 • มีประสบการณ์ในสายงานออกแบบการเรียนรู้อย่างน้อย 3ปี
 • มีความเข้าใจเรื่อง OLE, 21st Century Skills, MOOC

4 hours ago

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • sale
 • สื่อสารภาษาอังกฤษ
 • เดินทางออกต่างจังหวัด

4 hours ago

THB25k - 30k /month

Applied
 • 25,000 Baht Salary
 • Special Assistant who have street smart
 • Good communicating skill

4 hours ago

THB20k - 25k /month

Applied
 • School Nurse/Administration International School
 • School Nurse/Administration International School
 • School Nurse/Administration International School

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • A flexible, creative and compassionate teacher
 • School is located on a green eco friendly campus
 • Degree in Early Childhood Education/ related field

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Degree in Clinical/Applied Psychology
 • Minimum 4-5 years prior experience
 • 24/7 shifts, weekends & public holidays

4 hours ago

 

Applied
 • Supply in-class support as appropriate
 • Familiar with all Microsoft Office products
 • Fluent spoken and written English

4 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in an Education
 • Assist and supervise students in the library
 • Updating the Library Management System.

4 hours ago

 

Applied
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย์
 • ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะเทคนิคการแพทย์
 • พิจารณาพิเศษหากมีประสบการณ์การทำงานวิจัยทางคลินิก

4 hours ago

THB16k - 20k /month

Applied
 • Admin Assistant
 • Bachelor degree
 • 1 years of experience minimum

4 hours ago

THB16k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • เรียนรู้ได้เร็ว
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน
 • สามารถสื่อสารได้ดี

4 hours ago

 

Applied
 • นักจิตวิทยา
 • เพศ หญิง
 • โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์

4 hours ago

 

Applied
 • Hold a recognised swimming teaching
 • Be able to deliver swim coaching sessions
 • International School Environment

4 hours ago

 

Applied
 • To assist the implementation of Individual pupil
 • Experience working with children with specific
 • Good command in English Language

12 hours ago

 

Applied
 • Learning Needs Analysis, Facilitation of learning
 • Learning and Development solution
 • Learning technology, as trainer, moderator

22 hours ago

 

Applied
 • วุฒิขั้นต่ำปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์
 • ทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์องค์กร
 • มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานนโยบาย แผน และงบประมาณ

03-Jun-20

Salary negotiable

Applied
 • ขายคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ
 • ทำงาน 5 วัน/สัปดาห์
 • รับสมัครสาขาสยามพิวรรธน์ และสาขาพระราม 3

03-Jun-20

 

Applied
 • Degree in Education
 • Min of 2 years of experience
 • Fluent in spoken and written English

03-Jun-20

 

Applied
 • 2 years of education,knowledge management
 • Excellent writing skills in English and Thai
 • Knowledge of other official UN languages

03-Jun-20

 

Applied
 • Bachelor degree is Essential, open to new graduate
 • Familiar with major business software application
 • Confident in communicating, negotiating in English

03-Jun-20

 

Applied
 • THAI NATIONALITY New Sathorn International School
 • Classroom Assistants
 • Supporting teachers in the classrooms

02-Jun-20

 

Applied
 • Master Degree in Information Technology
 • Having experience in teaching undergraduate prog
 • Good communication in English

02-Jun-20

 

Applied
 • Possess minimum TOEFL ITP score of 500 preferably
 • Good organization skills
 • Ability to work well under pressure

02-Jun-20

 

Applied
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • ประสบการณ์ด้านการบริหารมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • มีความเข้าใจบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน

02-Jun-20

 

Applied
 • Ph.D. in Business Administration or related area
 • Ability to publish in high-quality journals
 • Excellent teaching qualities

02-Jun-20

 

Applied
 • มีทักษะด้านการทำงานเป็นทีม
 • มีความรู้ในการวิเคราะห์วิจัยมีทักษะด้านการสื่อสาร
 • มีประสบการณ์ในงานพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ

02-Jun-20

Salary negotiable

Applied
 • Ability to motivate students and work with them
 • ICT efficient
 • Fluent in English both written & spoken

02-Jun-20

 

Applied
 • Being a registered nurse with Thailand Nurse Board
 • Excellent in both Thai & English Language
 • Experienced in working with children is a plus

02-Jun-20

 

Applied
 • Flexible, adaptable and able to deal with ambiguit
 • good communication skill
 • Good at his or her subject

02-Jun-20

Salary negotiable

Applied
 • Passion for languages/content production is a must
 • Previous experience in subtitle translation
 • Possess a start-up can-do attitude

02-Jun-20

 

Applied
 • Passion for languages/content production is a must
 • Previous experience in subtitle translation
 • Possess a start-up can-do attitude

02-Jun-20

 

Applied
 • Passion for languages/content production is a must
 • Previous experience in subtitle translation
 • Possess a start-up can-do attitude

02-Jun-20

 

Applied
 • Knowledge on digital content/topics a big plus
 • Presentation skills
 • Dealing with ambiguity

02-Jun-20

 

Applied
 • รับสมัครนักเรียนและนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ
 • จัดทำรายชื่อผู้สมัครสอบโครงการ
 • ติดตามและรับผิดชอบงานทางด้านเอกสาร

02-Jun-20

 

Applied
 • Join customer service team of e-commerce business
 • Manage training and development and implementation
 • Train and coach contact center team members

02-Jun-20

 

Applied
 • ประสบการณ์ 0-2 ปี
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เงินเดือน + คอมมิชชั่น + โบนัส

02-Jun-20

Base salary + high commission

Applied
 • เครือข่ายผู้นำเพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา
 • ผู้สมัครจบการศึกษาจากคณะหรือสาขาใดก็ได้
 • สามารถเข้าร่วมในโครงการเป็นระยะเวลา 2 ปี

02-Jun-20

 

Applied
 • Fun and Family Environment at Work
 • Learning Opportunity with Career Advancement
 • Salary 23,000 - 30,000 THB, Work Flexibility

02-Jun-20

THB25k - 30k /month

Applied
 • Marketing exp. Edu-Tech/Start-up/Retail/ecommerce
 • Project Management skills
 • Exp.of lead & build team with AGILE practice

01-Jun-20

 

Applied
 • Teacher Assistant
 • Junior School
 • International School Environment

01-Jun-20

 

Applied
 • Physically active work and non-office based
 • Working with children
 • Singing dancing and enthusiastic

01-Jun-20

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female / 22-40 year / Thai nationality
 • Bachelor or Master Degree
 • Salary 30,000 THB + other benefits / Work@Chitlom

01-Jun-20

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Teaching experience
 • Able to teach SAT subject/ IELTS/ BMAT or IGCSE
 • Bachelor’s or Master's degree in related field

01-Jun-20

 

Applied
 • ปริญญาโทขึ้นไป ด้านการบริหารจัดการหลักสูตร
 • มีทักษะด้านภาษาจีนดี HSK ระดับ 5 ขึ้นไป
 • สามารถอ่านเขียนและ สื่อสารภาษาจีนได้ดี

01-Jun-20

 

Applied
 • Support safety of school's swimming pools usage
 • Lifeguard for PE swimming lessons
 • Able to communicate in English to a good standard

01-Jun-20

Salary negotiable

Applied
 • Korean Thai translators
 • Thai Translator
 • Anyone with language proficiency is welcomed.

30-May-20

Salary negotiable

Applied