• ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
  • เติบโตก้าวหน้า และได้พัฒนาทักษะของตัวเองในหลายด้าน
  • มีความชำนาญในการใช้คอมพิวเตอร์ และมือถือ

12-Oct-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?