• ปริญญาตรีสาขานิเทศศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้าน Media Editor 1-2 ปี
 • มีสกิลตัดต่อที่ดี รู้มุมภาพ ใช้โปรแกรมซับซ้อนได้หล

11 hours ago

 

Applied
 • Master’s or Bachelor’s Degree in communication
 • Minimum of 3 years of practical professional
 • Knowledge of desktop publishing or graphics

26-Oct-20

 

Applied
 • writer
 • Creative
 • นักเขียน

26-Oct-20

 

Applied
 • Media agency background required
 • Office location: Laksi
 • Join company at a time of growth

26-Oct-20

Salary negotiable

Applied
 • Design artworks for marketing activities
 • Manage & optimize social media accounts
 • Creative portfolio required

23-Oct-20

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • ถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวสินค้า
 • Retouch & Die-Cut & Video Edit
 • เขียนรีวิวสินค้า

23-Oct-20

 

Applied
 • Translate, Edit, Proof, Review, Language
 • Translation, localization, media, publishing
 • Work from home, work life balance, good benefits

12-Oct-20

Salary negotiable

Applied